Dr. Nagy Sándor blogja

Erdélyi „érintés” törökőrieknek. (Élménykontrasztok feszültségében)

2016.08.15.

Mondhatná bárki, hogy ez csupán egy szűk családi kirándulás volt Erdély-országban, miért is kell nagyképűen azt gyülekezeti kirándulás rangjára emelni? Mi hárman mégis, feleségemmel Zsuzsikával és unokahúgommal Viemanné Ágival következetesen és lebeszélhetetlenül a Bp. Törökőri Református Gyülekezet alkotó tagjaiként mutatkoztunk be és tanúskodtunk is, ahol erre csak alkalmunk nyílt.

Passió Máté evangéliuma szerint repetával (Krisztussal a keresztúton…)

2016.03.25.

Bódiss Tamás MRE zsinati főzeneigazgató úr jó előre szerteküldte hívogató értesítéseit a gyülekezetek felé: nagy esemény van készülőben a Bp Kálvin-téri templomban. Az Utrechti Egyetemi Kórus és Zenekar – lengyelországi és szlovákiai turné után – előadja Bach János Sebestyén talán legnagyobb lélegzetű oratóriumát, a Máté-passiót. Szóltunk, akinek csak tudtunk, hogy erről a kivételes alkalomról mennél kevesebben maradjanak le, hiszen református környezetben igen ritkán kerül sor ennek a minden ízében átgondolt, kidolgozott, ihletett zeneműnek az előadására.

Fasori zenés áhítatok után és előtt

2016.03.17.

Egy kis ízléses programfüzetet tartok a kezemben. Címe „Fasori zenés esték.2016.” Ennek első lapjain zengzetes magyar nyelven, de angolul is Pálur János helybeli orgonaművész és zeneakadémiai tanár szíves szeretettel invitálja az olvasót a jellemzően minden hónap első vasárnapjának délutánján tartandó (megtartott) zenés áhítatokra. Már múlt év november 1-től, amikor még az új orgona messze nem volt kész és üzemképes. Lapozgatva a kis füzetben az azóta eltelt idő zenei eseményei sorra megjelennek, de az orgonaavató vasárnapi istentisztelet, majd a keddi orgonaavató hangverseny is.

„Bízom benned”

2015.08.24.

Július 21-25. között rendezték meg Tatán, az olimpiai edzőtábor helyszínén a Csillagpontot. A bizalom központi gondolata köré építkező református ifjúsági találkozón, amelyet 2003 óta immár hagyományosan kétévente tartanak meg, idén három törökőri presbiter is ott volt: Balázs Péter résztvevőként, Czanik András szervezőként, Nagy Sándor pedig – egykori zsinati világi elnökként – feleségével az egyházvezetőknek és meghívott vendégeknek szervezett látogatáson gyűjtött élményeket.

Pro Scola Nostra

2015.04.11.

Március 28-án gyülekezetünk valaha volt ifjú tagja, presbitere, Nagy Gábor, a Budapest-Rózsa-téri Református Egyházközség fenntartásában működő Karácsony Sándor Iskola több mint két évtizeden át mai napig szolgáló igazgatója elsőként kapta meg az iskola alapításának huszonötödik évfordulóján a fenntartó által alapított Pro Scola Nostra-díjat. A fenntartó megbízottjának tartalmas laudációja szerint nemcsak elismert, kiváló szakmai munkájáért, de példás kommunikációjáért és az iskola egészséges, barátságos légkörének kialakításáért is.