Balázs Péter presbiter

Balázs Péter presbiter
Balázs Péter presbiter

40 éves vagyok, egy bátyám és két húgom van. Tizennégy éves koromig Sopronban éltem, majd a Debreceni Református Gimnáziumba kerültem, ahol 1991-ben érettségi vizsgát tettem. Tanulmányaimat magyar-angol szakon folytattam, de még az első szemeszter befejezése előtt Isten más pályára állította életemet: pár hónap alatt lebénultam, hazakerültem Sopronba, ahol a rehabilitációt és édesanyám halálát követően rám hárult a családfenntartó szerepe, ezért a szociálpedagógus diplomát levelező tagozaton szereztem, majd 2007-ben végeztem az ELTE társadalomtudományi karának szociálpolitikai szakán. 10 éve élek Budapesten, jelenleg a Református Szeretetszolgálatnál dolgozom, egy fogyatékosokat támogató szolgálatot vezetek és a Filadelfia-ház Segítő Központban vagyok intézményvezető-helyettes, terápiás munkatárs.

A Mindenható kegyelméből minden nap részesülök, s tudom, hogy az ő akaratából kerültem Törökőrre is. Megtisztelve érzem magam, hogy jelöltek erre a feladatra. Napjaim az Ézsaiás 40,31 felidézésével indulnak: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, s szárnyakra kelnek, mint a sasok!”

Online adatkozás

Kérjük, adományával támogassa gyülekezetünk szolgálatát!

Számlaszámunk:

12001008-00110917-00100000

Hálásan köszönjük a támogatást! 

Rendszeres alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10.00

Gyermekistentisztelet
vasárnap 10.00

Bibliaóra (online)
csütörtök 17.30
Online alkalmakra jelentkezni lentebb olvasható e-mail címünkön lehet.

Te-TRISZ – törökőri református ifjúsági szombatok
havonta, szombati napokon 10.00 – 16.00

Női kör (részben online)
havonta, keddi napokon 17.30 – 19.00

» további gyülekezeti alkalmak

Törörkőr

A törökőri gyülekezet lapja 2009-2014 között. Benne gyülekezeti krónika, beszámolók, bizonyságtételek, gyülekezettörténet és egyéb írások.

Legutolsó lapszám letöltése (PDF) »

Korábbi számok

Közkincs

Balla Péter énekei - 13 lelki ének (pdf)

Hangfelvételek - hallgatható igehirdetések

Születés Hete 2016 - hanganyagok és előadásvázlatok