Balázs Péter presbiter

Bélyegkép
Balázs Péter

40 éves vagyok, egy bátyám és két húgom van. Tizennégy éves koromig Sopronban éltem, majd a Debreceni Református Gimnáziumba kerültem, ahol 1991-ben érettségi vizsgát tettem. Tanulmányaimat magyar-angol szakon folytattam, de még az első szemeszter befejezése előtt Isten más pályára állította életemet: pár hónap alatt lebénultam, hazakerültem Sopronba, ahol a rehabilitációt és édesanyám halálát követően rám hárult a családfenntartó szerepe, ezért a szociálpedagógus diplomát levelező tagozaton szereztem, majd 2007-ben végeztem az ELTE társadalomtudományi karának szociálpolitikai szakán. 10 éve élek Budapesten, jelenleg a Református Szeretetszolgálatnál dolgozom, egy fogyatékosokat támogató szolgálatot vezetek és a Filadelfia-ház Segítő Központban vagyok intézményvezető-helyettes, terápiás munkatárs.

A Mindenható kegyelméből minden nap részesülök, s tudom, hogy az ő akaratából kerültem Törökőrre is. Megtisztelve érzem magam, hogy jelöltek erre a feladatra. Napjaim az Ézsaiás 40,31 felidézésével indulnak: „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, s szárnyakra kelnek, mint a sasok!”