Szabó István gondnok

Bélyegkép
Szabó István

1949-ben születtem Aba községben, Fejér megyében, református családban. Édesapám, Szabó Gábor a helyi egyházközség presbitere, majd gondnoka volt 1994- ben bekövetkezett haláláig.

Közép- és főiskolai tanulmányaimat Székesfehérváron végeztem. 1972-ben kaptam diplomát az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán.

1972. szeptember 1. óta a Magyar Államvasutaknál dolgozom. Kezdetben geodéziai, tervezési munkakörben, később ingatlanrendezői, majd 1990 óta privatizációs, ingatlanértékesítési tevékenységet végzek. Jelenlegi munkahelyem a MÁV Vagyonkezelő Rt.

1980-ban házasodtam, feleségem Erdélyből, Marosvásárhelyről származik. Gyermekeink 1980-ban és 1981-ben születtek, ugyanaz az áldott emlékezetű lelkipásztor keresztelte őket (Fejes Ádám templomépítő és költő lp.), aki annakidején engem is, és akinél konfirmáltam.

A Törökőri gyülekezetbe 1993 óta járunk. Gyermekeim itt konfirmáltak és feleségem is, aki a római katolikus vallásról tért át.

2000 év eleje óta vagyok presbiter, 2003 óta műszaki ügyekkel foglalkozó gondnokká választottak.

Hittel vallom a Zsid 10,39-et, mely szerint:

“De mi nem vagyunk meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem hitéi, hogy életet nyerjünk”