Körber Tivadar tiszteletbeli presbiter

Bélyegkép
Körber Tivadar

Gyulán születtem 1933. július 13-án. Elemi- és középiskolai tanulmányaimat Békésen a református elemi iskolában, majd a Szegedi Kis István Református Gimnáziumban végeztem, mely az államosítás után is alapítójának, a “legtudósabb magyar reformátor”-nak a nevét viselte. (Az alapítás éve: 1552.) Közbevetőleg jegyzem meg, hogy apai nagyapám 1905-1931 között a gimnázium igazgatója, a református egyház presbitere, a Tiszántúli Református Egyházkerület Tanügyi Bizottságának tagja és az Országos Református Tanáregyesület Matematikai Szakosztályának az elnöke volt.

Közismereti tanulmányaimmal párhuzamosan a Békéscsabai Állami Zeneiskolában zongorázni tanultam. Diákéveim alatt (a negyvenes évek végén) több alkalommal részt vettem SDG-konferenciákon; az egyik balatonszárszói konferencián tértem meg.

Érettségi (1952) után két évig Debrecenben, majd Budapesten folytattam közép- és felsőfokú zenei tanulmányaimat. 1960-ban a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán középiskolai énektanár és karvezető oklevelet kaptam.

Ezt követően a kecskeméti – ma Kodály nevét viselő – ének-zenei általános iskolában tanítottam éneket, és vezettem az iskola kórusait. 1968-ban kineveztek a Kecskeméti Állami Zeneiskola igazgatójává.

Pedagógusi munkám mellett rendszeresen folytattam zenei ismeretterjesztő-népszerűsítő tevékenységet, többek között az Országos Filharmónia felnőtt és ifjúsági hangversenyein, műsorközlő-ismertetőként.

1974-79 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Tanulmányi Osztályát vezettem, azóta a budapesti Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola és Gimnázium-ban zeneirodalmat tanítok, 1995-ben történt nyugdíjaztatásom óta óraadóként. Három jegyzetet, illetve tankönyvet írtam. Különböző újságokban, folyóiratokban közel ezer cikkem, szakmai tárgyú írásom jelent meg; a Magyar Rádió “Új zenei újság” című műsorában kb. félszáz beszámolóm hangzott el.

Feleségem (szül. Nagy Mária) zongora-szolfézs szakos tanár, 1975-től nyugdíjba vonulásáig az Oktatási (Művelődési) Minisztériumban dolgozott a zeneoktatás felügyelője- irányítójaként, jelenleg is aktív tevékenységet fejt ki a Zeneakadémián és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Zenei Tanszékén. Egy lányunk, egy fiunk és három unokánk van.

1989 óta a Budapest-Törökőri Egyházközség presbitere vagyok, gyülekezetünkben főleg zenei szolgálatokat végzek (énektanítás, kórusvezetés, előadások). 1997-2003 között a Budapest Északi Egyházmegye énekügyi előadója voltam.

Munkámban, küzdelmeim és kudarcaim között az vigasztal, vezérel és ad erőt, hogy “…akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott” (Róm. 8,28).