2016 június

2016.06.30.

Június 17-től 19-ig a Józsefvárosi és a Törökőri egyházközségek közös gyülekezeti hétvégén vettek részt Mátraházán, a Református Üdülőben. Az erdő közepén a friss zöld környezet, a jó levegő, a gyönyörű kilátás, a ké-nyelmes elhelyezés már érkezéskor elbűvölt minket, és kiemelte a városlakót a hétköznapi földhözragadtságból.

A családos "csendes hétvége" eleven, élettel teli hangulata a jövő reménységét erősítette szívünkben, mint ahogy a közös feldolgozásra kiemelt témánk is a jövőről szólt, címe: Inspirált élettervezés. Az alkalom szervezője és vezetője Szélné Sebor Lilla nagytiszteletű asszony, a téma vezetője pedig Bacskai Bálint nagytiszteletű úr, a Józsefvárosi gyülekezet vezetői voltak. Ez a téma sokunk számára aktuális lehet, hiszen a kor előrehaladtával életünk különböző szakaszait éljük meg, változnak a lehetőségeink és feladataink. Bacskai Bálint nagytiszteletű úr felvázolta, hogy terveinket, amelyek szerint élni szeretnénk, mennyire meghatározza a múltunk, az a kulturális környezet, amiben felnőttünk, egy-egy személyes emberi kapcsolat, vagy egy megrázó élmény, vagy az elhívás, az a belső meggyőződés, amely irányítja terveinket, célkitűzéseinket. Meghatározza életünket, ahogyan látjuk a jövőt Isten szempontjából.

Megértjük-e, hogyan irányítja Isten a világot, hogyan jelöli ki benne a mi helyünket, feladatunkat, megértjük-e ígéreteit jövőnkre nézve. Vezérigénk: "Mert valahány ígérete van Istennek, azokra Jézus Krisztusban van az igen, és ezért általa van az ámen is, az Isten dicsőségére általunk." (2Kor 1,20)

Isten minden ígéretére Jézusban van a válasz. A világ minden dolgát, Isten minden kijelentését rajta keresztül lehet csak megérteni úgy, hogy Jézus tanítványaiként Isten dicsőségének szolgálatába állunk. Éppen ezért fontos Pál szavaira figyelnünk: „buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában”.

Szellemi épülésünket kiegészítette az egymás megismerését szolgáló játékos beszélgetés, az imaközösség, a közös áhítatok lelki elcsendesülése, és fakultatív programként a közös kirándulások. A vasárnapi istentiszteletet Balássy András nagytiszteletű úr vezette a megszokott mély lelki tartalmak feltárásával.

Isten iránti hálával gondolunk erre az alkalomra Mátraházán, ahol lelkileg-szellemileg épülhettünk. Öröm volt látni a többgenerációs nagycsaládok sok-sok gyermekét.

Az Isten által "inspirált élettervezés" boldog reménysége tölt el bennünket. Köszönet érte a minden dolgunkat irányító Örökkévalónak, és persze lelkipásztorainknak is. (R. K.)