2016 május

2016.05.31.

Egyházmegyei énekkari találkozón énekeltünk!
(Létezünk és szolgálunk Törökőrön)

Május 9-én vasárnap délután öt órára az egyházmegyei énekügyi előadótól, Hornyák Julika nagytiszteletű asszonytól mi is meghívást kaptunk a szisztematikusan rendezett egyházmegyei énekkari találkozók következő alkalmára, mégpedig a Kálvin térre. Bár korábban is megjelentünk egy-egy alkalommal, de – kis létszámunk miatt – önálló fellépésre már jó ideje nem vállalkoztunk. Ilyenkor örültünk a többiek énekének és a közös kóruséneklésbe mi is lelkesen bekapcsolódtunk.
Most viszont úgy gondoltuk, hogy egy olyan kis kamaraegyüttesnek, melynek gyökerei – folyamatosan – a hetvenes évekre nyúlnak vissza, nem illik rejtőzködnie. Lehetett volna valamelyik környező énekkarhoz (például Baross tér) csatlakoznunk, de az eltérő repertoár és szerkezet miatt ez csak többszöri gyakorlással lett volna vállalható. Ezért inkább megkerestük azokat a kóruséneklésben már gyakorlott testvéreinket, családtagjainkat, akik akár azért, mert valamikor gyakorló törökőri kórustagok voltak, akár azért, mert valamilyen élő szállal kötődnek Törökőrhöz (például parókiális területünkön laknak, időnkét besegítenek a kóruséneklésünkbe stb.) számításba jöttek. S valóban, többektől kapott kedvező válasz után egyetlen főpróbával fel is tudtunk készülni a jeles alkalomra, melyen rajtunk kívül (betűsorrendben) az Angyalföldi Huszár Gál kórus, a Baross téri Gyülekezet Családi Kórusa, a Józsefvárosi Református Kórus, továbbá a Kálvin téri, a Klauzál téri, a Zuglói és az Újpesti gyülekezetek kórusai vettek részt. A bevezető és összekötő szöveget Bódiss Tamás, a MRE főzeneigazgatója mondta el. Sajnos, az egész alkalomról nem készült élvezhető, érthető hangfelvétel, ezért Bódiss Tamásnak a tervezett új énekeskönyvről elmondott beszédéhez hasonló tartalomhoz juthatunk a Paórika Portál következő linkjén:
http://www.parokia.hu/hir/mutat/7052/, míg az előadott műveket gyülekezetenként külön-külön – Bódiss Tamás jóvoltából – a
https://dl.dropboxusercontent.com/content_link_zip/9DEdJCMvcOaCm4MJTMBgfYmUKh9ccNZafkdHUQSnbyvXDNU4JaVnjMaBCgP656rN/file internetes címen lehet elérni egy kb. 50 Mbyte-os *.zip fájl formájában. Olvasóink számára a Budapest-Törökőri, tehát a mi szolgálatunk két műve elérhető e honlap „Hangfelvételek” szegmensében, vagy pedig az alábbi linkre léptetéssel: http://torokor.hu/node/828.
Számunkra ez a szolgálat nagyon emlékezetes marad. Nemcsak azért, mert a főpróba során túl a betanuláson, gyakorláson volt alkalmunk testvéri-baráti beszélgetésre is, de azért is, mert mi magunk is átélhettük sok-sok év kis kórusi lét után, mit is jelent együtt énekelni akkor, ha már énekkari mértékű létszámban lehetünk együtt. Különösen olyanokkal, akik maguk is kottaolvasók, gyakorló kórustagok, sőt kórusvezetők ma is. Sajnos Körber Tivadar karnagyunk nem lehetett velünk baleset utáni tartós lábadozása miatt, de rá is gondolva, neki jobbulást kívánva és tisztelegve sok éves köztünk végzett munkája előtt, lélekben vele együtt szolgáltunk. Köszönjük mindazoknak, akik készek voltak így velünk tartani, bár némelyikük szoros programját hagyva hátra érte csak el a találkozó helyszínét. Bár nem akarjuk rendszeressé tenni az ilyen alkalmakat, azért reméljük, hogy nem utoljára találkoztunk ebben a fajta szeretetközösségben. Nem lenne helyes, ha elfelednénk név szerint is megemlékezni a közös szolgálat részvevőiről:
Vendégként:
Czanik Péterné Zsuzsa, Ercsey Szabolcs, dr. Gulyás Pál, Gulyásné Klucsik Zsuzsa, Lobmayer Kornél, Nagy Gábor, Nagyné Kaszás Ildikó, Nagy Anna, Nagy Péter, Nagyné Győrfi Ildikó, aki Gárdonyi: Szívemnek kősziklája Te vagy című kórusművét is betanította, vezényelte.
Törökőri kórustagként:
Balássy András nagytiszteletű úr, dr. Dibuz Sarolta főgondnok, Barabás Ildikó, dr. Nagy Sándorné, dr. Rácz Gabriella, Rácz Katalin, Sallai-Tóth Lászlóné és dr. Nagy Sándor, aki Homilius: Ímé milyen nagy áldás… kezdetű kórusművét tanította be és vezényelte mint Körber Tivadar tanár úr jelenlegi helyettesítője.
A Kálvin téri kórustalálkozót figyelemre méltó érdeklődés kísérte a velünk együtt éneklő hallgatóság részéről. Saját gyülekezetünkből is voltak, akik megtisztelték az alkalmat együttlétükkel, részesülve az Istendicsőítés, könyörgés, hálaadás felkínált zenei élményében. Soli Deo Gloria!

(DNS)