2013 március

2013.03.30.

Március 2-án Sípos István és Nagy Gyula orgonaépítők átadták a gyülekezetnek rendbe tett orgonánkat. A munkának négy nagyobb fázisa volt. A szabályozás, a hangolás, az intonálás és a szükséges javítások elvégzése. Ennek eredményeként orgonánk maradéktalanul tudja, amit tudnia kell, akár ha új volna, sőt valamivel többet is, mert nemcsak a liturgiai igényeket képes kiszolgálni, de képességeit és lehetőségeit tekintve akár művészek is elé ülhetnek. A négynapos munkáért mindössze 110 ezer forintot kértek, amelyből 50 ezer az egyik mester, Nagy Gyula adománya, 30 ezret állt belőle dr. Nagy Sándor főgondnok úr, így a gyülekezet költségvetését, Istennek hála, csak 30 ezer forint terheli.

Március 10-én dr. Mészárosné Hegedüs Zsuzsa, a Budapest-Cimbalom utcai Református Egyházközség lelkipásztora szolgált vendégként istentiszteletünkön. Igét az 1Kir 19,12-13 alapján hirdetett.  

Március 13-án lett volna esedékes perünk tárgyalása. Minthogy azonban a bíróság a korábban kirendelt szakértőt, Dr. Baranyai Horváth Miklóst időközben felmentette és helyette Batizi György személyében újat nevezett ki, a tárgyalást a szakértői jelentés elkészültéig elhalasztották. Batizi György március 12-én szemlét is tartott, amelyen mindegyik fél jelen volt, jelentését ennek alapján készíti el.

Március 23-án Tavaszi gyermekdélután címmel kézműves gyermekdélutánt tartottunk a gyülekezet gyermektermében. A tojásfestéssel, kézműveskedéssel, játékkal, énekkel zajló barátságos program nagyon tetszett a húsznál is több gyereknek, és szüleiknek is. Az alkalmon három gyülekezeti tagunk szolgált – közmegelégedésre.

Március 24-én ismét keresztelőt tarthattunk. Nagytiszteletű úr Bartha Lóránt és Bartha Anita kisfiának, Ákosnak szolgáltatta ki a keresztség szentségét. Arra figyelmeztette a szülőket és keresztszülőket, hogy fogadalmuknak, amely szerint gyermeküket úgy nevelik és neveltetik, hogy felnőve a konfirmáció alkalmával, a gyülekezet előtt, ő maga önként tehessen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről, igen nagy a súlya. Ugyanis Jézus Krisztus bízta rájuk ezt a kicsi embert, akivel azonosítja önmagát, a szülői gondoskodás tehát közvetlenül érinti őt is.