2012. december

2013.01.10.

December 1-én elhunyt Gebei József, aki a kezdetektől, 1951-től volt tagja gyülekezetünknek. Életének 94 esztendejét a szeretet, az Úr iránti alázat és az odaadással végzett munka töltötte be. A végső búcsúra január 6-án az Új köztemetőben került sor. Testét átadtuk a földnek, port a pornak, tettük ezt a feltámadás és az örök élet reménységében az Úr Jézus Krisztus által. Vigasztaló igével Balássy András nagytiszteletű úr szolgált. Elköltözött testvérünket a mindenható Isten kegyelmébe ajánljuk. „Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg” (Jel 14,13)

December 8-án adventi kézműves délutánt tartottunk. Az esemény sikerét is jelezheti, hogy húsz gyermek, nyolc ifjú, tizenöt szülő és két nagyszülő vett részt rajta. A résztvevők – egyebek közt – mézeskalácsot sütöttek, gyertyát öntöttek, karácsi díszeket készítettek, s valamennyien úgy érezték, hogy Isten megáldotta a délutánt, megáldotta együttlétüket.

December 9-én a gyülekezet istentiszteleti közösségében emlékeztünk meg Gebei József testvérünkről, s kértünk erőt, vigasztalást a gyász terhét hordozóknak. Ugyanezen alkalommal szolgáltatta ki a keresztség szentségét Balássy András és Balássy Hajnalka második gyermekének, Lilla Izabellának az istentiszteleten is szolgáló káposztásmegyeri lelkész, nagytiszteletű Zámbó András. Kívánjuk, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztus áldja meg és fogadja kegyelmébe e keresztség által a gyermeket! Ébresszen benne élő hitet! Éreztesse vele szeretetét, hogy örömmel szolgálja embertársai javát! Maradjon vele élete minden napján, hogy övé legyen most és örökké! Az istentiszteletet követően szeretetvendégségre került sor, amelyen dr. Dibuz Sarolta adta át a gyülekezet Lilla Izabellának szánt ajándékát.

December 13-án került sor hagyományos szolgálatunkra a Sweitzer Albert Református Szeretetotthonban. Nagytiszteletű úr áhítata, Czanik Péterné köszöntője, majd dr. Nagy Sándor elmélkedése után dr. Dibuz Sarolta, dr. Rácz Katalin, s Körber Tivadar verset mondott, Dr. Nagy Sándorné kegyes prózát olvasott fel, majd az énekkar is köszöntötte idős testvéreinket. Végül gyülekezetünk karácsonyi adományának átadására került sor.

December 16-án nagytiszteletű úr az istentiszteleti hirdetések közt bejelentette, hogy megoldódott Katona Kiss Istvánné utódlásának kérdése. Felkérésére Ónodi Szabó Péter vállalta a pénztárosi teendőket, helyettese dr. Ónodi Szabó Ádám lesz. Isten áldja meg szolgálatukat.  

December 23-án az istentiszteletünkön szolgáló Czanik Péter nagytiszteletű úr szolgáltatta ki Dávid Tamás és Dávid-Szabó Eszter leányának, Veronika Kingának a keresztség szentségét. Lukács evangéliumából idézte a júdeaiak János névadásának csodáját kísérő kérdését: „Vajon mi lesz ebből a gyermekből?” (Lk 1,66) A kérdést összekapcsolta a szereztetési ige ama kijelentésével, hogy „veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig” (Mt 28:18-20), és az ebből következő életvezető reménnyel. Amiből aztán természetesen következhetett a szülők, keresztszülők, s a gyülekezet fogadalmát előkészítő felszólítás: neveljék a gyermeket e remény örömében az Úr megismerésére, szeretetére és követésére, míg maga adhat majd bizonyosságot Istenbe vetett hitéről. A nap másik eseménye a gyülekezeti délután volt, a szokásos karácsonyi családi istentisztelet, gyermekek, fiatalok és felnőttek szolgálatával. A valóban minden évjáratot mozgósító, magával ragadó eseményen több mint hatvanan vettek részt, amely a gyermekek megajándékozásával és szeretetvendégséggel zárult.