2012. november

2012.11.30.

November 3-án Soós Tamás és felesége meghívására Piliscsabán járt a gyülekezet. A kiránduláson tucatnál többen, főként fiatalok vettek részt, akik Sós Tamáséknál gyülekeztek, majd dél körül indultak a 445 méter magas Nagy-Kopaszra. Az ötórányi túra az erőt próbáló, fáradtságos útszakaszokkal együtt is nagyon jó hangulatban telt. A visszatérőket a vendéglátók kiadós uzsonnával várták.

November 5-én sem tartott tárgyalást a bíróság az Aréna elleni perünkben. A döntés mögött valószínűleg a műszaki szakértővel kapcsolatos írásbeli beadványunk áll. A szakértő személyéről, feladatáról, a tárgyalás új időpontjáról ügyvédünk tájékoztatása szerint a Bíróság később határoz.

November 11-én új alkalom, a Házas kör várta azokat, akik a Házi csoport tagjai közül munkába álltak, és mindazokat, akik szívesen jöttek volna eddig is az Ige közelében beszélgetni az életükkel kapcsolatos kérdésekről, de a már működő gyülekezeti alkalmak egyikét sem tudták és tudják látogatni. A minden hónap második vasárnapjának délutánjára tervezett összejövetel az egész családra számít, a férfiakra és a gyerekekre is.

November 18-án nagytiszteletű úr és felesége bemutatta a gyülekezetnek szeptember 8-án született kislányukat, Lilla Izabellát, hogy közösen adhassunk hálát Istennek az új életért, s hogy válaszoljanak a törökőriek oly sokféleképpen megnyilvánuló szeretetére. Nagytiszteletű úr hangot adott mindannyiunk reményének, hogy ebből jó szokás lesz. Bátorítani fogja az ifjú szülőket arra, hogy már a keresztelő előtt elhozzák közénk gyermeküket, velünk hallgatják meg Isten evangéliumát, s együtt mondunk köszönetet az Úr kegyelméért. Presbiterünk, dr. Rácz Gabriella kezdeményezésére, ma először, s ezután havonta egyszer, a szertartás után, a presbitérium beszélgetésre invitálja gyülekezetünk tagjait. Ez egyike lehet azoknak az alkalmaknak, amelyek kölcsönösen erősíthetnek bennünket, és segítséget adhatnak ahhoz, hogy egymás gyengeségeit elhordozzuk.

November 25-én gyülekezeti délutánt rendeztünk. A nyitó ének után nagytiszteletű úr a Kolossé 3,16 alapján tartott áhítatot, majd vendégünk, Sumonyi Zoltán József Attila-díjas költő beszélt a zsoltáradaptációk kérdéseiről. A feldolgozott zsoltárok közül Balássy Árpád vezetésével és gitárkíséretével a jelenlévők elénekelték a 103. zsoltárt. A délutánt szeretetvendégség és a délután sikerét is jellemző elmélyült beszélgetés zárta.

November 29-én tartotta szokásos havi konzultációját a presbitérium. Dr. Nagy Sándor főgondnok úr tájékoztatása szerint az Aréna perben a bíróság úgy döntött, hogy nem jelöl ki új műszaki szakértőt, az általunk aránytalannak tartott műszaki szakértői munkamennyiség és díjazása tekintetében is a bíróság határoz majd. Az értékbecsléshez szükséges dokumentációt a presbitérium elnöksége küldi el a szakértőnek. Beszámolt arról is, hogy részt vett az idén már másodszor megrendezett zuglói civil fórumon. Javasolta fontolóra venni, hogyan lehetne jobban jelen gyülekezetünk a kerület közéletében. Nagytiszteletű úr a testületet arról tájékoztatta, hogy a Saltem Kft. szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően a parókia homlokzatának felújítását november végére befejezi, s a nehézségek ellenére tartani tudja a költségkereteket is. Felhívta a presbitérium figyelmét arra, hogy a testületnek gondoskodnia kell a pénztárosi feladatokat ellátó Katona Kiss Istvánné utódlásáról. Javaslatait a presbitérium megvitatta, majd őt a főgondnok úrral együtt felhatalmazta az alkalmas jelölttel való megállapodásra. Végezetül a presbitérium döntött arról is, hogy a törökőri gyülekezet jelöltjeként a 2012. évi Dizseri Tamás Szeretetszolgálati Díjra dr. Boross Gézáné Szappanos Mártát terjeszti fel. Ő az, aki példamutató emberi, hitbeli magatartásával, sok év állhatatos, gyakran önfeláldozó munkájával, életművé növő szolgálatával az elismerést gyülekezetünk véleménye szerint feltétlenül megérdemli.