Hangfelvételek

Eseményeink hanganyagai

Elérhető hanganyagok száma: 72 db.

A technikai feltételek megváltozása miatt nem szólal meg azonnal a hangfájl mint korábban. Ha a felugró hibaüzenetet el akarjuk kerülni, a "társítás" menüpontra kattintva ki kell választani a felajánlott playert. Ezt a hibaüzenet megjelenésével egy időben felkínált listán is megtehetjük.

2017.05.14.

Vasárnapi úrvacsorai istentisztelet

Igét hirdet: Balássy András nt. lelkipásztor
Leírás

A hirdető presbiter ezúton kér elnézést dr. Szarka Miklós nt. úrtól az istentiszteleti hirdetések során  elkövetett névcseréért Szombathy Gyula nt. úr, öröklétbe távozott testvérünk kihirdetett gyászhírével kapcsolatban (dns).

lejátszás