Hangfelvételek

Eseményeink hanganyagai

Elérhető hanganyagok száma: 206 db.

A technikai feltételek megváltozása miatt nem szólal meg azonnal a hangfájl mint korábban. Ha a felugró hibaüzenetet el akarjuk kerülni, a "társítás" menüpontra kattintva ki kell választani a felajánlott playert. Ezt a hibaüzenet megjelenésével egy időben felkínált listán is megtehetjük.

2016.11.27.

Pálúr János improvizációi orgonán és zongorán

Előadóművész: Pálúr János
Leírás
Pálúr János orgonaművész, a Bp. Fasori református templom orgonistája 2016.11.27--én először a Bp. Törökőri Egyházközség templomi sípos kis-orgonáján, majd a gyülekezeti terem zongoráján a "Várj ember szíve készen..." kezdetű gyülekezeti ének dallamára improvizált. Ennek az orgonának a sajátosságait céltudatosan, élve saját szubjektív művészi eszközkészletével annyira gazdagon aknázta ki a művész, hogy ez az alkalom, (az egy évvel korábbi hasonló produkciót sem feledve) több mint fél évtizeddel túl az orgona használatba vétele után formálisan nem, de érdemben az orgona felavatásának tekinthető.
lejátszás
2016.11.27.

Pálur János orgonakísérete és szólójátéka

Igét hirdet: Balássy András nt. lelkipásztor
Leírás

2016.11.27-én, az első advent-vasárnapi gyülekezeti délutánon Pálur János kísérte a Balássy nt. úr által tartott áhítat "Várj ember szíve készen..." kezdetű gyülekezeti énekét, majd az áhítat után úgy játszotta el Bach: Pastorella c. négy tételes orgonaművét, hogy a tételeket megelőzően Lukács evangéliumából a karácsonyi történet egy-egy mozzanatát is felolvasta. Ez az összerendelés saját felismerésének a gyümölcse.

lejátszás