Hó első vasárnapja, úrvacsorai istentisztelet

Felvétel dátuma
Igét hirdet: Balássy András nt. lelkipásztor