Bőjt 3. Vasárnapi istentisztelet

Felvétel dátuma
Igét hirdet: Balássy András nt. lelkipásztor