Karácsony 2. napi úrvacsorai ünnepi istentisztelet2

Felvétel dátuma
Igét hirdet: Balássy András nt. lelkipásztor