Czanik Péter (1984-2007)

Bélyegkép Czanik Péter és felesége
Czanik Péter és felesége

1936-ban született, Budapesten tanult teológiát. Később alkalma nyílt, hogy több rövidebb részletben összesen egy tanévnyi időt Hollandiában töltsön tanulmányokkal. 1983-ban jelent meg „Ézsaiás próféta könyve 1-12 fejezetének magyarázata” c. munkája. Munkatársa volt a Jubileumi Kommentárnak (Példabeszédek könyve) és a Keresztyén Bibliai Lexikonnak (másfélszáz oldalnyi szócikk). Az ószövetségi tudományokkal lelkipásztori munkája mellett foglalkozott. A Budapest-Törökőri Református Egyházközségnek 1984-től 2007-ig, nyugdíjba vonulásáig volt lelkipásztora.
 

Munkái

Bibliamagyarázatok

Kommentárok

 • Ézsaiás könyvének magyarázata – 1-12 fejezet, a szerző kiadása, Budapest-Utrecht, 1983, 215 old.
 • Hóseás könyvének magyarázata, Iránytű Kiadó, Budapest-Gödöllő, 1996, 189 old.
  Hóseás könyve a szentírás azon részei közé tartozik, melyek a legmegrázóbban szólnak Istennek népe iránti szeretetéről. Szövegének pontos megértéséhez azonban egy kis szakmai segítségre van szükség, ezt nyújtja ez a könyv. A magyarázat az eredeti szövegen alapul – ezért lát benne az olvasó héber szavakat – de bárki megértheti, akit érdekel Isten igéje. Az idegen szavak mellett mindig ott a magyarázat.
 • Ézsaiás könyvének magyarázata – 13-39. fejezet, Iránytű Kiadó, Budapest-Gödöllő, 1997, 446 old.
  Az 1-12 fejezet 1983-ban jelent meg Hollandiában, és egy csapásra elterjedt az egész Kárpát-medencében mindazok között, akik mélyebben érdeklődnek Isten igéje iránt. A szerzőnek megvan az a képessége, hogy tudományos alapossággal is közérthetően írjon. Így most sem kell visszariadni a szövegben található héber szavaktól, bárki megértheti, ha nincs is ilyen irányú képzettsége. Az eredeti szöveg használata viszont szavatolja a könyv megbízhatóságát.
 • Ámósz és Abdiás könyvének magyarázata, a szerző kiadása, Budapest, 1999, 171 old.
  Ámósz és Abdiás könyvének magyarázata azért szükséges, mert mindkét próféta sorsfordító időben élt. Sok tanulsággal szolgálnak napjainkban, amikor olyan sokan tanácstalanok. Meg kell azonban ismerni korukat, kifejezéseiket, hogy megérthessük, hogyan vezet Isten általuk ma.

Mind a négy az eredeti szövegen alapuló, tudományos magyarázat, közérthető formában. Hozzásegít a Szentírás egy részének pontosabb megértéséhez.

Igehirdetések

 • Jóel választani tanít, a szerző kiadása, Budapest, 1996, 36 old.
  Csalódás és rettegés jellemzi a mai ember életét, ebből neurózisok származnak. Beteg világban élünk.
  Van-e kiút? Jóel próféta arra tanít, hogy van. Épp ott állunk az útelágazásnál. Az egyik út könnyűnek látszik, de további rémületbe és halálba vezet. A másik az élet felé visz, ez kissé keskenynek tűnik.
  Isten hívását közvetíti nekünk a próféta, hogy tudjuk az élet útját választani.
  Evangélizációs igehirdetés sorozat. Személyes épülésre, és Jóel könyvének jobb megértésére.
 • Jónás (Csáky Károllyal közösen), a szerző kiadása, Budapest, 1996, 94 old.
  Meg lehet-e lenni Isten nélkül? Lehet-e vele vitatkozni? Lehet, de nem érdemes, mert Övé a világ. Ő teremtette. Sem a tagadással nem megyünk semmire, sem az engedetlenséggel. Hitetlenek és engedetlen hívők csak egyet tehetnek: meghódolnak előtte. Ez azonban nagyon könnyű, mert ő mindnyájunkat szeret. Nehézséget csak magunk okozunk magunknak, ha vonakodunk.
  Két lelkipásztor igehirdetésekben magyarázta végig Jónás könyvét. Két külön munka egy kötetben.
 • De Haggeus és Zakariás prófétált – Igehirdetések, a szerző kiadása, Budapest, 1996, 137 old.
  „A próféták által szól Isten ma is. Talán kissé nehezebb megérteni őket, mint egy jól ismert aranymondást az Újszövetségből, de szólnak, és magunkat szegényítjük meg, ha nem figyelünk rájuk. E megszegényedés ellen próbál valamit tenni ez a könyvecske a maga szerény eszközeivel, de hiszem: az Úr segítségével. „Ő előtte síksággá lesz a nagy hegy” (Zak 4,7), az is, amelyet az idő rakott a próféták és mai értelmünk közé.” (Az előszóból)
  Egy kevésbé ismert bibliai kor és két nehéz bibliai könyv magyarázata népszerű formában. Elhangzott igehirdetések alapján.
 • Boldogító törvény – A 119. Zsoltár magyarázata, a szerző kiadása, Budapest, 1997, 147 old.
  A modern ember nem szereti a megkötöttséget, legkevésbé az ifjúság. Ezért nem szívesen fordul az ige felé, mert úgy érzi: korlátozza életét. Ennek a zsoltárnak a tanulmányozása meggyőzhet bennünket arról, hogy Isten kijelentése felszabadít, és nem megkötöz. A korlátok pedig arra valók, hogy védjék életünket. Szakadékba zuhanni nem jó, ezért a szélére állított korlát, figyelmeztető tábla bennünket oltalmaz. Ha mégis úgy éreznénk, a mélyben vagyunk, akkor Jézus Krisztus lenyúl utánunk.
 • A népek reménye – Ézsaiás 13-27 magyarázata, a szerző kiadása, Budapest, 1998, 173 old.
  Ez a könyv segítséget ad mindazoknak, akik jól akarnak élni.
  Betegségek fenyegetnek, állandóan gyilkosságokról, háborúkról hallunk, katasztrófák történnek. Rossz így élni.
  Isten – a látszat ellenére – kezében tartja a világ sorsát. A gonoszt legyőzi, a benne hívőknek boldogságot, szomorúság és halál nélküli életet ad. Ebben a reménységben jó élni.
 • Ámósz a lényegre mutat – Igehirdetések, a szerző kiadása, Budapest, 1999, 88 old.
  Ámósz a lényegre mutat. Ez pedig az, hogy Isten megszabadított, megajándékozott a Vele való közösséggel. Nem érdemes távol maradni tőle, és meghalni a bűnben. A mindenkori egyháznak is megmutatja, hogyan lehet Őt jól követni.
  A kommentár írásával párhuzamosan tartott igehirdetések.
 • Ünnepeljünk! - A 120-150. zsoltár magyarázata, a szerző kiadása, Budapest, 1999, 184 old.
  „Azt tanítja a Szentírás, azt tanítja ez a zsoltár is, hogy Isten nem őriz meg bennünket a harctól. Amíg a világ áll, a gonosznak lesz ereje. A nehézségeket nem takaríthatjuk meg magunknak. Nem is ezt várja a zsoltáros. Ezt mondja a hitvallásában: Te véded meg fejemet a küzdelem napján. A küzdelemtől nem őriz meg, hanem befedezi a fejünket. Lehet, hogy kék-zöld foltokat kapunk, de nem esünk el a harcban. Nem a nehézségeket veszi el, hanem erőt ad elviselésükhöz.” (részlet a 140. zsoltár magyarázatából)
  Ezért lehet a hívő élet mégis ünnep: Isten közelében töltött boldog idő.
 • Velünk van Isten – Ézsaiás 1-12. magyarázata, a szerző kiadása, Budapest, 1999, 253 old.
  Velünk van Isten: lehet nagy öröm és vigasztalás forrása, hiszen egy végtelen nagyságú pártfogó szeretetét élvezhetjük.
  Velünk van Isten: lehet rettegés forrása, mert Isten szent, és bűneinkért büntet. Ez a könyv abban próbálja segíteni az olvasót, hogy számára üdítő öröm és derű lehessen Isten közelsége. Ő kész mindenkit magához fogadni, ma is, Jézus Krisztusban.
 • Melyik úton járjak? – Az 1-25. zsoltár magyarázata, a szerző kiadása, Budapest, 2001, 159 old.
 • A Teremtő kezében – A 26-50. zsoltár magyarázata, a szerző kiadása, Budapest, 2002, 165 old.
 • Bizalom – Az 51-74. zsoltár magyarázata, a szerző kiadása, Budapest, 2003, 160 old.

Fordítások

 • DR. H. JAGERSMA Izráel története – Az ószövetségi korban, a fordító kiadása, Budapest, 1991, 250 old.
 • DR. H. JAGERSMA Izráel története 2 – Nagy Sándortól Bar Kochbáig, a fordító kiadása, Budapest, 1991, 187 old.
 • DR. JAKOB VAN BRUGGEN Krisztus élete a földön – Kortársai és tanítványai leírása alapján, a fordító kiadása, Budapest, 1992, 213 old.
  Aki ezt a könyvet olvassa, az szinte ott érzi magát Jézus környezetében, és vele járja a szentföld útjait, hallgatja tanításait. Az Írás alázatos tisztelete, a tudományos eredmények gondos feldolgozása mellett lebilincselő stílus jellemzi a könyvet. Krisztusról való tudásunk gyarapítása és hitépítésre kiváló segédkönyv.
 • DR. J. DOUMA A tízparancsolat (Függelék: Drs. J. P. Lettinga Jegyzetek a Tízparancsolat héber szövegéhez), Budapest-Gödöllő, Iránytű Kiadó, 1994, 301 old.

Online adatkozás

Kérjük, adományával támogassa gyülekezetünk szolgálatát!

Számlaszámunk:

12001008-00110917-00100000

Hálásan köszönjük a támogatást! 

Rendszeres alkalmaink

Istentisztelet
vasárnap 10.00

Gyermekistentisztelet
vasárnap 10.00

Bibliaóra (online)
csütörtök 17.30
Online alkalmakra jelentkezni lentebb olvasható e-mail címünkön lehet.

Te-TRISZ – törökőri református ifjúsági szombatok
havonta, szombati napokon 10.00 – 16.00

Női kör (részben online)
havonta, keddi napokon 17.30 – 19.00

» további gyülekezeti alkalmak

Törörkőr

A törökőri gyülekezet lapja 2009-2014 között. Benne gyülekezeti krónika, beszámolók, bizonyságtételek, gyülekezettörténet és egyéb írások.

Legutolsó lapszám letöltése (PDF) »

Korábbi számok

Közkincs

Balla Péter énekei - 13 lelki ének (pdf)

Hangfelvételek - hallgatható igehirdetések

Születés Hete 2016 - hanganyagok és előadásvázlatok