GYÜLEKEZETTÖRTÉNET

Törökőri Református Gyülekezet 1959-ben.
A Törökőri Református Gyülekezet 1959-ben.

Gyülekezetünk 2008 szeptemberétől kezdve egy éven át Isten iránti hálával emlékezett meg arról, hogy 85 évvel ezelőtt indult útjára az a kis prédikálóállomás, amelyből a Törökőri Református Egyházközség megszületett, immár 50 éve pedig anyaegyházközségként élhet és szolgálhatja Urunk dicsőségét és embertársaink javát. 

Ebből az alkalomból szerény, de érdekességeket tartogató gyülekezettörténeti kiállítást rendeztünk gyülekezeti termünkben, gyülekezeti délutánjainkon pedig a mindenkori főtéma mellett elhangzott egy-egy rövid beszámoló is a gyülekezettörténet fontosabb területeiről.

Az alábbiakban olvasható írások részben a kiállítás, részben a gyülekezeti délutánokon elhangzó beszámolók anyagát, illetve Balássy András Törökőr című lapunkban közreadott sorozatát tartalmazzák.