Blog

2012. október

2012.10.30.

Október 4-én a presbiteri gyűlés a bevételek növekedése, és a kiadások átcsoportosításának szüksége miatt Balássy András nagytiszteletű úr előterjesztésében pótköltségvetést fogadott el. Akik a részletek iránt érdeklődnek, kérdéseikre nagytiszteletű úrtól kaphatnak választ. Dr. Nagy Sándor főgondnok úr bejelentette, hogy az Arena Corner ellen indított perünk szeptember 26-i, második tárgyalásán sem született ítélet. A bíróság igazságügyi szakértőt rendelt ki, s a következő tárgyalást november 5-re napolta el.

2012. szeptember

2012.09.30.

Szeptember 6-án ülést tartott a presbitérium. Döntött a felújítás ügyében, megvitatta az idős gyülekezeti tagok látogatásának kérdéseit, a honlappal kapcsolatos problémákat, s foglalkozott a gyülekezet életét érintő egyéb bejelentésekkel is. A felújítással kapcsolatosan Dr. Nagy Sándor főgondnok úr tájékoztatta a testületet arról, hogy a kőbányai önkormányzatnál nem pályáztunk, a zuglói önkormányzattól semmit sem kaptunk, s a józsefvárosi is csak 300 ezer forintot szavazott meg a számunkra.