Blog

2013 április

2013.04.30.

Április 4-én, a szokásos bibliaórát követően konzultációt tartott a presbitérium. Ennek során áttekintette a gyülekezeti szolgálatokat, és kialakította struktúrájukat. A szolgálatokat öt, Dicsőítés, Tanítványság, Közösség, Misszió és Háttér nevű csoportba rendezte. Ezek élére egyeztető, szervező, ellenőrző feladatokkal vezetőket kér fel.

2013 március

2013.03.30.

Március 2-án Sípos István és Nagy Gyula orgonaépítők átadták a gyülekezetnek rendbe tett orgonánkat. A munkának négy nagyobb fázisa volt. A szabályozás, a hangolás, az intonálás és a szükséges javítások elvégzése. Ennek eredményeként orgonánk maradéktalanul tudja, amit tudnia kell, akár ha új volna, sőt valamivel többet is, mert nemcsak a liturgiai igényeket képes kiszolgálni, de képességeit és lehetőségeit tekintve akár művészek is elé ülhetnek.

2013 február

2013.03.10.

Február 8-a és 10-e között szervezte meg a közösség a PICi hétvégét Verőcén. A résztvevők a párválasztás kérdéseiről beszélgettek, s ehhez sűrűn forgatták és idézték a Bibliát.

2013. január

2013.02.10.

Január 3-án, tartottuk a 2013. év első presbiteri ülését, amely nagytiszteletű úr előterjesztésében megvizsgálta a gyülekezet választói címjegyzékének érvényességét, áttekintette a 2012. év népmozgalmi adatait, s rendezte a Katona Kiss Istvánné lemondásával felelős nélkül maradt pénztárosi feladatkör kérdését.

2012. december

2013.01.10.

December 1-én elhunyt Gebei József, aki a kezdetektől, 1951-től volt tagja gyülekezetünknek. Életének 94 esztendejét a szeretet, az Úr iránti alázat és az odaadással végzett munka töltötte be. A végső búcsúra január 6-án az Új köztemetőben került sor. Testét átadtuk a földnek, port a pornak, tettük ezt a feltámadás és az örök élet reménységében az Úr Jézus Krisztus által. Vigasztaló igével Balássy András nagytiszteletű úr szolgált. Elköltözött testvérünket a mindenható Isten kegyelmébe ajánljuk.

2012. november

2012.11.30.

November 3-án Soós Tamás és felesége meghívására Piliscsabán járt a gyülekezet. A kiránduláson tucatnál többen, főként fiatalok vettek részt, akik Sós Tamáséknál gyülekeztek, majd dél körül indultak a 445 méter magas Nagy-Kopaszra. Az ötórányi túra az erőt próbáló, fáradtságos útszakaszokkal együtt is nagyon jó hangulatban telt. A visszatérőket a vendéglátók kiadós uzsonnával várták.

2012. október

2012.10.30.

Október 4-én a presbiteri gyűlés a bevételek növekedése, és a kiadások átcsoportosításának szüksége miatt Balássy András nagytiszteletű úr előterjesztésében pótköltségvetést fogadott el. Akik a részletek iránt érdeklődnek, kérdéseikre nagytiszteletű úrtól kaphatnak választ. Dr. Nagy Sándor főgondnok úr bejelentette, hogy az Arena Corner ellen indított perünk szeptember 26-i, második tárgyalásán sem született ítélet. A bíróság igazságügyi szakértőt rendelt ki, s a következő tárgyalást november 5-re napolta el.

2012. szeptember

2012.09.30.

Szeptember 6-án ülést tartott a presbitérium. Döntött a felújítás ügyében, megvitatta az idős gyülekezeti tagok látogatásának kérdéseit, a honlappal kapcsolatos problémákat, s foglalkozott a gyülekezet életét érintő egyéb bejelentésekkel is. A felújítással kapcsolatosan Dr. Nagy Sándor főgondnok úr tájékoztatta a testületet arról, hogy a kőbányai önkormányzatnál nem pályáztunk, a zuglói önkormányzattól semmit sem kaptunk, s a józsefvárosi is csak 300 ezer forintot szavazott meg a számunkra.