Blog

2014 január

2014.01.31.

Január 1-jén, az istentisztelet után, az ilyenkor szokásos „fogadáson”, nagytiszteletű úr összefoglalta, amit a gyülekezet elmúlt évéből fontosnak tekintett. Öt keresztelő zajlott, ezt az előzőekhez képest kevesellte, rekordnak nevezte a három esketést, és stabilizálódásnak, hogy hatan konfirmáltak. Tizennégy személyt temetett el, köztük gyülekezetünk nagy szeretetnek örvendő áldozatosan szolgáló tagját, Zelenák Istvánnét. Az események közül a táborokat emelte ki. A gyerekeknek – újításként, a bentlakó mellett napközis tábort is szerveztünk, ezeken tizenheten vettek részt.

2013 december

2013.12.30.

December 1-jén, nagytiszteletű úr váratlan betegsége miatt, Kardos Eszter tiszteletes asszony szolgált istentiszteletünkön. Igazolta újra, hogy még ilyen különleges helyzetben is mennyire hatásos tud lenni a hitben élő és cselekvő tudás. Dr. Nagy Sándor főgondnok úr a hirdetések közt bejelentette, hogy lelkipásztorunk februártól júliusig veszi igénybe a szombat-félévet, a pihenést is szolgáló tanulmányi szabadságát. Erre az időre alapilletményét és korpótlékát kapja, helyettesítéséről az egyházkerület gondoskodik.

2013 november

2013.11.30.

November 1-jén gyülekezetünk vállalkozó szellemű fiataljai Balássy András lelkipásztor vezetésével kerékpár túrára indultak, s egészen a Szentendrei-sziget északi csúcsáig jutottak. A remek hangulatú napról beszámolót olvashatnak a decemberi Törökőrben.

2013 október

2013.10.31.

Október 3-án konzultációt tartott a presbitérium. Nagytiszteletű úr bejelentette, hogy a Hős utcai missziót vezető Dobos Ágoston békésszentandrási lelkipásztor megnősült, ezért nem vállalhatja tovább a sok utazással járó budapesti szolgálatot. A gyülekezetnek levélben mondott köszönetet az eddigi támogatásért. Feladatait előreláthatólag Kerekes Péter gépészmérnök, budakalászi presbiter veheti át, aki önkéntes diakónusként szolgált Kárpátalján a Szürtei Cigány Gyülekezetben, majd Pakisztánban végzett missziói munkát az ottani protestánsok között.

2013 szeptember

2013.09.30.

Szeptember 1-jén, szokás szerint istentiszteletünk elején szolgáltatta ki nagytiszteletű úr a keresztség sákramentumát Sallai Gábor Gergely és Balássy Dorottya gyermekének, Áron Mártonnak. A szereztetési ige alapján (Mt 28,18-20), összhangban a szülők és keresztszülők ígéretével és fogadalmával, mely szerint e kisgyermeket úgy nevelik és neveltetik, hogy felnőve a konfirmáció alkalmával a gyülekezet előtt ő maga önként tehessen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről, a keresztyén nevelés jelentőségéről és felelősségéről beszélt.

2013 augusztus

2013.08.31.

Augusztus 2-a és 4-e között került sor a 2013. évi gyülekezeti hétvégére, immár sokadszor Monoszlón, a helyi gyülekezet erdei iskolájában. Az alkalomra szervezett Az Isten tulajdonságai című konferenciát Balássy András nagytiszteletű úr készítette elő és vezette le. Előadásait és projektoros demonstrációval kísért prédikációját önismereti szerepjáték, kiscsoportos beszélgetések, és egyéni foglalkozások értelmezték és mélyítették el, de jutott idő Isten dicsőítésére, pihenésre és kikapcsolódásra is.

2013 július

2013.08.10.

Július 3-án újabb fordulója zajlott le az Aréna Corner Kft. elleni perünknek. E tárgyalásra június 19-én Dr. Horváth György ügyvéd irodája az igazságügyi szakértő álláspontját kommentáló észrevételeket terjesztett a Pesti Központi Kerületi Bíróság elé. Az iroda, sommásan fogalmazva, az igazságügyi szakértő véleményét elutasította. Először is azért, mert a szakvélemény, s ezt a szakértő is elismeri, szubjektív, vagyis nem felel meg a műfaj alapvető követelményeinek.

2013 június

2013.06.30.

Június 15-én, az eredetileg presbiteri oktatásra szánt napon zajlott le az a három beszélgetés, amit a Zsinat jövőkép bizottsága kért gyülekezetünktől is. Az elsőn a zsinati bizottság kérdőíve alapján készült felmérés eredményeit és biztonsággal levonható konklúzióit vitatták meg a presbitérium jelenlévő tagjai. A második beszélgetésen, Bibliával a kézben, megkísérelték átgondolni, mit is gondoljanak az Ige fényében mindarról, amit a gyülekezet lehetséges küldetéséről az első beszélgetésen megfogalmaztak.

2013 május

2013.06.10.

Május 1-jén a gyülekezet Normafa környéki túrát, mindenki által teljesíthető kirándulást szervezett a Budai-hegységben. A vállalkozó huszonegy fő a Széll Kálmán téren találkozott. A résztvevők között példaadó számban voltak jelen a fiatalok, akik immár vitathatatlanul teljes jogú tagjai közösségünknek. A kirándulás eseményeiről, a Törökőr júniusi számában, Barabás Ildikó számol be.