Blog

2013 augusztus

2013.08.31.

Augusztus 2-a és 4-e között került sor a 2013. évi gyülekezeti hétvégére, immár sokadszor Monoszlón, a helyi gyülekezet erdei iskolájában. Az alkalomra szervezett Az Isten tulajdonságai című konferenciát Balássy András nagytiszteletű úr készítette elő és vezette le. Előadásait és projektoros demonstrációval kísért prédikációját önismereti szerepjáték, kiscsoportos beszélgetések, és egyéni foglalkozások értelmezték és mélyítették el, de jutott idő Isten dicsőítésére, pihenésre és kikapcsolódásra is.

2013 július

2013.08.10.

Július 3-án újabb fordulója zajlott le az Aréna Corner Kft. elleni perünknek. E tárgyalásra június 19-én Dr. Horváth György ügyvéd irodája az igazságügyi szakértő álláspontját kommentáló észrevételeket terjesztett a Pesti Központi Kerületi Bíróság elé. Az iroda, sommásan fogalmazva, az igazságügyi szakértő véleményét elutasította. Először is azért, mert a szakvélemény, s ezt a szakértő is elismeri, szubjektív, vagyis nem felel meg a műfaj alapvető követelményeinek.

2013 június

2013.06.30.

Június 15-én, az eredetileg presbiteri oktatásra szánt napon zajlott le az a három beszélgetés, amit a Zsinat jövőkép bizottsága kért gyülekezetünktől is. Az elsőn a zsinati bizottság kérdőíve alapján készült felmérés eredményeit és biztonsággal levonható konklúzióit vitatták meg a presbitérium jelenlévő tagjai. A második beszélgetésen, Bibliával a kézben, megkísérelték átgondolni, mit is gondoljanak az Ige fényében mindarról, amit a gyülekezet lehetséges küldetéséről az első beszélgetésen megfogalmaztak.

2013 május

2013.06.10.

Május 1-jén a gyülekezet Normafa környéki túrát, mindenki által teljesíthető kirándulást szervezett a Budai-hegységben. A vállalkozó huszonegy fő a Széll Kálmán téren találkozott. A résztvevők között példaadó számban voltak jelen a fiatalok, akik immár vitathatatlanul teljes jogú tagjai közösségünknek. A kirándulás eseményeiről, a Törökőr júniusi számában, Barabás Ildikó számol be.

2013 április

2013.04.30.

Április 4-én, a szokásos bibliaórát követően konzultációt tartott a presbitérium. Ennek során áttekintette a gyülekezeti szolgálatokat, és kialakította struktúrájukat. A szolgálatokat öt, Dicsőítés, Tanítványság, Közösség, Misszió és Háttér nevű csoportba rendezte. Ezek élére egyeztető, szervező, ellenőrző feladatokkal vezetőket kér fel.

2013 március

2013.03.30.

Március 2-án Sípos István és Nagy Gyula orgonaépítők átadták a gyülekezetnek rendbe tett orgonánkat. A munkának négy nagyobb fázisa volt. A szabályozás, a hangolás, az intonálás és a szükséges javítások elvégzése. Ennek eredményeként orgonánk maradéktalanul tudja, amit tudnia kell, akár ha új volna, sőt valamivel többet is, mert nemcsak a liturgiai igényeket képes kiszolgálni, de képességeit és lehetőségeit tekintve akár művészek is elé ülhetnek.

2013 február

2013.03.10.

Február 8-a és 10-e között szervezte meg a közösség a PICi hétvégét Verőcén. A résztvevők a párválasztás kérdéseiről beszélgettek, s ehhez sűrűn forgatták és idézték a Bibliát.

2013. január

2013.02.10.

Január 3-án, tartottuk a 2013. év első presbiteri ülését, amely nagytiszteletű úr előterjesztésében megvizsgálta a gyülekezet választói címjegyzékének érvényességét, áttekintette a 2012. év népmozgalmi adatait, s rendezte a Katona Kiss Istvánné lemondásával felelős nélkül maradt pénztárosi feladatkör kérdését.

2012. december

2013.01.10.

December 1-én elhunyt Gebei József, aki a kezdetektől, 1951-től volt tagja gyülekezetünknek. Életének 94 esztendejét a szeretet, az Úr iránti alázat és az odaadással végzett munka töltötte be. A végső búcsúra január 6-án az Új köztemetőben került sor. Testét átadtuk a földnek, port a pornak, tettük ezt a feltámadás és az örök élet reménységében az Úr Jézus Krisztus által. Vigasztaló igével Balássy András nagytiszteletű úr szolgált. Elköltözött testvérünket a mindenható Isten kegyelmébe ajánljuk.

2012. november

2012.11.30.

November 3-án Soós Tamás és felesége meghívására Piliscsabán járt a gyülekezet. A kiránduláson tucatnál többen, főként fiatalok vettek részt, akik Sós Tamáséknál gyülekeztek, majd dél körül indultak a 445 méter magas Nagy-Kopaszra. Az ötórányi túra az erőt próbáló, fáradtságos útszakaszokkal együtt is nagyon jó hangulatban telt. A visszatérőket a vendéglátók kiadós uzsonnával várták.