Blog

2014 június

2014.06.30.

Június 5-én Bagi László, Koroknai-Tegez Ferenc és Balássy András nagytiszteletű urak jelenlétében messze mutató kérdésekről döntött a presbitérium. Először is A Saltem Kft, és a Riegel Faipari Bt. tetőhéjazat cseréjére és a tartószerkezet megerősítésére, valamint a torony előtető megépítésére vonatkozó árajánlatát tekintette át. Az előbbi 11010547, az utóbbi 13547260 forintért vállalta volna a munkát. A testület az előzetes tájékozódás és konzultációk valamint a megfelelő garanciák kikötésével a Saltem Kft.

2014 május

2014.05.31.

Május 1-jén gyülekezetünk vállalkozó szellemű tagjai, ahogy azt ilyenkor hagyományosan tenni szokták, kirándultak a budai hegyekbe. Most a Széll Kálmán tér, Hűvösvölgy, Kis Hárs-hegy, Nagy Hárs-hegy, ott a Kaán Károlyról elnevezett kilátótorony, János-hegy, Budakeszi út, Széll Kálmán tér útvonalat járták be. Közben Koroknai-Tegez nagytiszteletű úr – a jános-hegyi pihenőt hasznosítva, a bibliaórát is megtartotta.

2014 április

2014.04.30.

Április 3-án a presbitérium konzultációt tartott. Megvitatta az idősek látogatásának lehetőségeit, és a parókiális területünkön érintett három önkormányzat pályázati felhívásával kapcsolatos javaslatokat. Az első napirendi pontot illetően Balázs Péter szolgálatvezető arról számolt be, hogy hiába kerestünk a feladatra jelentkezőket három hirdetéssel is, senki nem akadt, aki erre vállalkozott volna.

2014 március

2014.04.10.

Március 6-án a presbitérium Bagi László lelkészi elnök, Koroknai-Tegez Ferenc nagytiszteletű úr, valamint Kerekes Péter, a Hős utcai misszió vezetőjének jelenlétében, hat napirendi pontot tárgyalt meg. A testület meghallgatta Szabó István gondnok urat, a leltározási bizottság vezetőjét a 2013. évi leltár eredményéről, s beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette. Hasonlóan döntött dr.

2014 január

2014.01.31.

Január 1-jén, az istentisztelet után, az ilyenkor szokásos „fogadáson”, nagytiszteletű úr összefoglalta, amit a gyülekezet elmúlt évéből fontosnak tekintett. Öt keresztelő zajlott, ezt az előzőekhez képest kevesellte, rekordnak nevezte a három esketést, és stabilizálódásnak, hogy hatan konfirmáltak. Tizennégy személyt temetett el, köztük gyülekezetünk nagy szeretetnek örvendő áldozatosan szolgáló tagját, Zelenák Istvánnét. Az események közül a táborokat emelte ki. A gyerekeknek – újításként, a bentlakó mellett napközis tábort is szerveztünk, ezeken tizenheten vettek részt.

2013 december

2013.12.30.

December 1-jén, nagytiszteletű úr váratlan betegsége miatt, Kardos Eszter tiszteletes asszony szolgált istentiszteletünkön. Igazolta újra, hogy még ilyen különleges helyzetben is mennyire hatásos tud lenni a hitben élő és cselekvő tudás. Dr. Nagy Sándor főgondnok úr a hirdetések közt bejelentette, hogy lelkipásztorunk februártól júliusig veszi igénybe a szombat-félévet, a pihenést is szolgáló tanulmányi szabadságát. Erre az időre alapilletményét és korpótlékát kapja, helyettesítéséről az egyházkerület gondoskodik.

2013 november

2013.11.30.

November 1-jén gyülekezetünk vállalkozó szellemű fiataljai Balássy András lelkipásztor vezetésével kerékpár túrára indultak, s egészen a Szentendrei-sziget északi csúcsáig jutottak. A remek hangulatú napról beszámolót olvashatnak a decemberi Törökőrben.

2013 október

2013.10.31.

Október 3-án konzultációt tartott a presbitérium. Nagytiszteletű úr bejelentette, hogy a Hős utcai missziót vezető Dobos Ágoston békésszentandrási lelkipásztor megnősült, ezért nem vállalhatja tovább a sok utazással járó budapesti szolgálatot. A gyülekezetnek levélben mondott köszönetet az eddigi támogatásért. Feladatait előreláthatólag Kerekes Péter gépészmérnök, budakalászi presbiter veheti át, aki önkéntes diakónusként szolgált Kárpátalján a Szürtei Cigány Gyülekezetben, majd Pakisztánban végzett missziói munkát az ottani protestánsok között.

2013 szeptember

2013.09.30.

Szeptember 1-jén, szokás szerint istentiszteletünk elején szolgáltatta ki nagytiszteletű úr a keresztség sákramentumát Sallai Gábor Gergely és Balássy Dorottya gyermekének, Áron Mártonnak. A szereztetési ige alapján (Mt 28,18-20), összhangban a szülők és keresztszülők ígéretével és fogadalmával, mely szerint e kisgyermeket úgy nevelik és neveltetik, hogy felnőve a konfirmáció alkalmával a gyülekezet előtt ő maga önként tehessen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről, a keresztyén nevelés jelentőségéről és felelősségéről beszélt.