Blog

Pro Scola Nostra

2015.04.11.

Március 28-án gyülekezetünk valaha volt ifjú tagja, presbitere, Nagy Gábor, a Budapest-Rózsa-téri Református Egyházközség fenntartásában működő Karácsony Sándor Iskola több mint két évtizeden át mai napig szolgáló igazgatója elsőként kapta meg az iskola alapításának huszonötödik évfordulóján a fenntartó által alapított Pro Scola Nostra-díjat. A fenntartó megbízottjának tartalmas laudációja szerint nemcsak elismert, kiváló szakmai munkájáért, de példás kommunikációjáért és az iskola egészséges, barátságos légkörének kialakításáért is.

2015 március

2015.03.31.

Március elsején gyülekezetünk négy tagja – jelen sorok írója is – ellátogatott a felújított Várkertbe. Belső Buda valóban egy új, jelentős panorámával bővült, mely esztétikus látványt jelent mindkét Duna-partról. De maga Budapest is új kombinációban jelenik meg a Várkertben tartózkodó vendégek számára, hiszen a Gellért-hegytől a Margit-szigetig, benne a szemközti Duna-part változatos épületsorával, gyönyörteljes benyomást kelt a szemlélőben.

2015 február

2015.03.10.

Február 20-tól 22-ig ifis hétvégére gyűltek össze fiataljaink - Balássy András lelkipásztorunk vezetésével - a Duna-kanyarban, Verőcén. Megszokott éves ifis hétvégi helyük Verőce. Az idén hat fiatal volt jelen. A főtéma címe: „Küzdelmeink”. A témát a következő egységekre bontva tárgyalták meg: 1. ki az ellenfél; 2. mi a hadicél; 3. felszerelés; 4. edzés; 5. fegyelem. A beszélgetéseket másféle programok is színesítették, s kirándulni is ment a csapat, mégpedig Visegádra.

2014 december

2014.12.30.

December 4-én a presbitérium, szokásos ülésén, három feladattal foglalkozott. Megvitatta a missziói munkatervet, előkészítette az egyházközségi tisztségviselők választását, majd megválasztotta az egyházmegyei tisztségviselőket is. A tavalyival nagyrészt egyező missziói munkatervet Balássy András nagytiszteletű úr terjesztette elő. Lehetséges újdonságként említette, hogy eredményes megbeszélések és sikeres előkészítés után programot indítunk a fiataloknak.

2014 november

2014.11.30.

November 6-án gyűlést tartott a presbitérium. A gyűlésnek két napirendi pontja volt. Elsőként a közegyházi tisztújítás. Ennek során két fordulóra volt szükség, hogy a jelöltek közül minden pozícióra megfelelő jelöltet találjon a titkosan zajló szavazás. A második napirenden belül a presbitérium először a november 22-én tartandó toronyavatási ünnepség, valamint a hálaadó istentisztelet előkészületeiről hallgatott meg beszámolót.

2014 október

2014.10.31.

Október 2-án a presbitérium megvitatta és elfogadta az Aréna-per elvesztése miatt szükségessé vált pótköltségvetést, valamint döntött a Zugló békességéért szervezett zarándokmeneten és az azt követő gyűlésen való részvételünk kérdéseiben. A pótköltségvetési javaslatot, amelyre a pernyertes fél számára megítélt 455 ezer forintos ügyvédi költség kifizetése miatt volt szükség, Balássy András nagytiszteletű úr ismertette. A testület a javaslatot elfogadta, a gyülekezet 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 455 ezer forinttal megemelte. Megköszönte dr.

2014 szeptember

2014.09.30.

Szeptember 4-én a presbiteri ülés három megoldandó kérdéskörrel foglalkozott. Az Aréna-per elvesztésének következményeivel, a kiadások és bevételek változása miatt szükségessé vált pótköltségvetés elkészítésével és elfogadásával, valamint a Hős-utcai cigány misszió esetleges külföldi támogatásával. Dr.

2014 augusztus

2014.08.31.

Augusztus 3-án visszatért a szószékre a szombat félévét befejező Balássy András nagytiszteletű úr. A gyülekezet megemlékezett legidősebb tagja, dr. Makai Tibor 97. születésnapjáról, és Ladányi Sándorról, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának emeritus professzoráról, aki 77 évesen, hosszú szenvedés után tért meg teremtőjéhez.

2014 július

2014.07.30.

Június 30-tól július 4-ig Gyere velünk Narniába címmel zajlott a parókián a délelőtti napközis tábor. Nagy érdeklődés kísérte, hiszen gyülekezetünkből tízen, a Hős utcából pedig húsz jelentkezőből – változó létszámban ugyan, de tízen-tizenketten mindig részt vettek a napi programokban.