Blog

Józsefvárosi becsületkereszt adományoztatott.

2017.04.06.

Józsefvárosi becsületkereszt adományoztatott...”

 

F. év március 18-ára a Bp. Törökőri Református Egyházközség delegációja hivatalos volt a Józsefvárosi Önkormányzat által az Olasz Intézet dísztermében tartott ünnepségre. A Presbitériumot az Elnökség (Balássy András nt. úr és Dibuz Sarolta, dr. főgondnok), továbbá a gyülekezet sok évtizeden át volt presbiter-főgondnoka és ugyancsak gyülekezeti munkás felesége (Nagy Sándor, dr. tech. és Nagy Sándorné, dr-né) képviselte.

 

Genetika vagy nevelés? Falus András professzor előadása az egészségről

2016.11.06.

Pár napja a rádióban arról volt szó, hogy Magyarországon a munkaerő bár jól képzett, mégsem veheti fel a versenyt a legtöbb európai országgal, mert egészség tekintetében bizony nem járunk az élen. Sok magyar ember számára szinte természetes, hogy valamilyen krónikus betegségben szenved, míg az olyan szokások, mint a mértékletes, egészséges étkezés, a rendszeres testmozgás és a lazítás nem feltétlenül képezik a mindennapok részét.

Erdélyi „érintés” törökőrieknek. (Élménykontrasztok feszültségében)

2016.08.15.

Mondhatná bárki, hogy ez csupán egy szűk családi kirándulás volt Erdély-országban, miért is kell nagyképűen azt gyülekezeti kirándulás rangjára emelni? Mi hárman mégis, feleségemmel Zsuzsikával és unokahúgommal Viemanné Ágival következetesen és lebeszélhetetlenül a Bp. Törökőri Református Gyülekezet alkotó tagjaiként mutatkoztunk be és tanúskodtunk is, ahol erre csak alkalmunk nyílt.

2016 június

2016.06.30.

Június 17-től 19-ig a Józsefvárosi és a Törökőri egyházközségek közös gyülekezeti hétvégén vettek részt Mátraházán, a Református Üdülőben. Az erdő közepén a friss zöld környezet, a jó levegő, a gyönyörű kilátás, a ké-nyelmes elhelyezés már érkezéskor elbűvölt minket, és kiemelte a városlakót a hétköznapi földhözragadtságból.

Passió Máté evangéliuma szerint repetával (Krisztussal a keresztúton…)

2016.03.25.

Bódiss Tamás MRE zsinati főzeneigazgató úr jó előre szerteküldte hívogató értesítéseit a gyülekezetek felé: nagy esemény van készülőben a Bp Kálvin-téri templomban. Az Utrechti Egyetemi Kórus és Zenekar – lengyelországi és szlovákiai turné után – előadja Bach János Sebestyén talán legnagyobb lélegzetű oratóriumát, a Máté-passiót. Szóltunk, akinek csak tudtunk, hogy erről a kivételes alkalomról mennél kevesebben maradjanak le, hiszen református környezetben igen ritkán kerül sor ennek a minden ízében átgondolt, kidolgozott, ihletett zeneműnek az előadására.

Fasori zenés áhítatok után és előtt

2016.03.17.

Egy kis ízléses programfüzetet tartok a kezemben. Címe „Fasori zenés esték.2016.” Ennek első lapjain zengzetes magyar nyelven, de angolul is Pálur János helybeli orgonaművész és zeneakadémiai tanár szíves szeretettel invitálja az olvasót a jellemzően minden hónap első vasárnapjának délutánján tartandó (megtartott) zenés áhítatokra. Már múlt év november 1-től, amikor még az új orgona messze nem volt kész és üzemképes. Lapozgatva a kis füzetben az azóta eltelt idő zenei eseményei sorra megjelennek, de az orgonaavató vasárnapi istentisztelet, majd a keddi orgonaavató hangverseny is.

2015 december

2015.12.31.

December 3-án presbiteri gyűlést tartottunk, ahol a missziói munkatervet beszéltük meg. Pontosabban elsősorban azokat a részeit tárgyaltuk meg, amelyekben változások vannak. A MÁV-telepi templomba már nem jár Istentiszteletre senki, ugyanis akik rendszeresen jártak, sajnos már elhunytak. Ezért most egy időre felfüggesztjük a MÁV-telepi Istentiszteleteket. Tervezünk viszont egy missziói alkalmat a MÁV-telepen új lakók részére, amit összeköthetünk a MÁV-telep 120 éves jubileumával.