Blog

2016 június

2016.06.30.

Június 17-től 19-ig a Józsefvárosi és a Törökőri egyházközségek közös gyülekezeti hétvégén vettek részt Mátraházán, a Református Üdülőben. Az erdő közepén a friss zöld környezet, a jó levegő, a gyönyörű kilátás, a ké-nyelmes elhelyezés már érkezéskor elbűvölt minket, és kiemelte a városlakót a hétköznapi földhözragadtságból.

Passió Máté evangéliuma szerint repetával (Krisztussal a keresztúton…)

2016.03.25.

Bódiss Tamás MRE zsinati főzeneigazgató úr jó előre szerteküldte hívogató értesítéseit a gyülekezetek felé: nagy esemény van készülőben a Bp Kálvin-téri templomban. Az Utrechti Egyetemi Kórus és Zenekar – lengyelországi és szlovákiai turné után – előadja Bach János Sebestyén talán legnagyobb lélegzetű oratóriumát, a Máté-passiót. Szóltunk, akinek csak tudtunk, hogy erről a kivételes alkalomról mennél kevesebben maradjanak le, hiszen református környezetben igen ritkán kerül sor ennek a minden ízében átgondolt, kidolgozott, ihletett zeneműnek az előadására.

Fasori zenés áhítatok után és előtt

2016.03.17.

Egy kis ízléses programfüzetet tartok a kezemben. Címe „Fasori zenés esték.2016.” Ennek első lapjain zengzetes magyar nyelven, de angolul is Pálur János helybeli orgonaművész és zeneakadémiai tanár szíves szeretettel invitálja az olvasót a jellemzően minden hónap első vasárnapjának délutánján tartandó (megtartott) zenés áhítatokra. Már múlt év november 1-től, amikor még az új orgona messze nem volt kész és üzemképes. Lapozgatva a kis füzetben az azóta eltelt idő zenei eseményei sorra megjelennek, de az orgonaavató vasárnapi istentisztelet, majd a keddi orgonaavató hangverseny is.

2015 december

2015.12.31.

December 3-án presbiteri gyűlést tartottunk, ahol a missziói munkatervet beszéltük meg. Pontosabban elsősorban azokat a részeit tárgyaltuk meg, amelyekben változások vannak. A MÁV-telepi templomba már nem jár Istentiszteletre senki, ugyanis akik rendszeresen jártak, sajnos már elhunytak. Ezért most egy időre felfüggesztjük a MÁV-telepi Istentiszteleteket. Tervezünk viszont egy missziói alkalmat a MÁV-telepen új lakók részére, amit összeköthetünk a MÁV-telep 120 éves jubileumával.

2015 november

2015.11.30.

November 22-én a gyülekezeti délután vendége Pálur János orgonaművész, a Budapest-Fasori Református Egyházközség kántora volt. A törökőri gyülekezet 5 éve jutott hozzá egy sípos orgonához, mely felváltotta a több évtizedes harmóniumos, majd elektronikus orgonás korszakot. Az orgona később egy csendes fújtató motort kapott, majd a kopott pneumatikus elemeket készítője – Solti Balázs orgonaépítő – újakra cserélte.

2015 október

2015.10.31.

Október elsején, az október havi presbiteri konzultáción megbeszéltük, hogy milyen kérdőívet fogunk odaadni a gyülekezet tagjainak kitöltésre. Nyolc éve, amikor Balássy nagytiszteletű úr elkezdte a szolgálatát Törökőrön, felmértük, hogy milyen alkalmak érdeklik a gyülekezeti tagokat, mire járnának szívesen. Most újra megkérdezzük a kérdőíven keresztül, hogy van-e igény új alkalom elindítására. Természetesen a meglevő alkalmainkról is kérünk visszajelzést, hogy az alapján tudjunk változtatni, újítani. (D.S.)

„Bízom benned”

2015.08.24.

Július 21-25. között rendezték meg Tatán, az olimpiai edzőtábor helyszínén a Csillagpontot. A bizalom központi gondolata köré építkező református ifjúsági találkozón, amelyet 2003 óta immár hagyományosan kétévente tartanak meg, idén három törökőri presbiter is ott volt: Balázs Péter résztvevőként, Czanik András szervezőként, Nagy Sándor pedig – egykori zsinati világi elnökként – feleségével az egyházvezetőknek és meghívott vendégeknek szervezett látogatáson gyűjtött élményeket.