A Károli biblia és Arany János

2018.03.05.

Dr. Madarász Imréné előadása Bp. Törökőrön:

A Károlyi-biblia nyelvétől Arany János bibliai verseiig.”

 

A 2018.02.18-i, vasárnapi gyülekezeti délután egyetlen tematikus programja volt a címben foglalt előadás és személyes bizonyságtétel.

(Ezzel párhuzamosan és ehhez kapcsolódva ugyanitt és ugyanakkor megnyílt Millisits Máté művészet-történész, muzeológus rendezésében az a poszter-vándorkiállítás is, melyen a Vizsolyi biblia történetének főbb mozzanatait tablón tekintheti meg a közönség. Ez a kiállítás 2018.03.04-ig áll az érdeklődők rendelkezésére elsősorban a meghirdetett gyülekezeti alkalmak idején, de telefonon egyeztetett más időpontban is.)

 

Dr. Madarász Imréné, aki professzionális nyelvész, a fenti címben foglalt előadásában, mely már ezt megelőzően hazánkban és határainkon túl más helyszíneken is elhangzott, valójában szellemi kirándulást tett hallgatóságával az irodalom, a költészet irányában, ugyanis bármennyire furcsának tűnik is, nem minden elemző számára evidens Arany János őszinte vallási-hitbeli-bibliai elkötelezettsége. Meghívott előadónk viszont a rendelkezésre álló Arany-életmű kínálkozó darabjainak felmutatásával és elemzésével meggyőzően igazolta, hogy igenis, Arany János a Biblia világát alapvető forrásnak tekintette, s mivel annak tartalmával nagyon is tisztában volt, verseiben a Könyvek-könyvéből akár ezer esetre kiterjedően is hitelesen idézett vagy éppen annak szóhasználatát, mondanivalóját felismerhető kombinációban ültette át.

 

Felkészült előadónk azonban súlyponti mondanivalójának kifejtését megelőzően a figyelmes hallgatóságot egy ráadás kalandban is részesítette, ugyanis – szemléltető diák kíséretében – összefoglalta azt a sok évszázados változatos fejlődési folyamatot, melynek során az ország tucatnyi régiójában érvényes helyi nyelvekből részben a debreceni dominanciájával, részben a többi változat rárétegződésével kialakult az az egységes irodalmi nyelv, mely alkalmassá vált már arra is, hogy országgyűlési határozattal a korábbi hivatalos latin, német nyelvhasználatot felváltsa és kiszorítsa. S egyben briliáns eszközévé lett olyan tehetségeknek, mint maga Arany János is volt, hogy minden addigi hasonló igyekezetet, alkotást meghaladó módon hozhasson létre maradandó irodalmi, költői produktumokat.

 

Az előadásról készült hang- és video-felvételeket most értékeljük, s ha azok közlésre alkalmasaknak mutatkoznak, akkor elérhetővé tesszük mindazok számára az Interneten, akik legalább ilyen formában részesülni akarnak abban az ismeretszerzési élményben, melyben a megjelent és hálás hallgatóságot dr. Madarász Imréné, Ágnes testvérünk, v. Lónyay-utcai gimnáziumi igazgató asszony részesítette. Köszönetünket így is kifejezve, Urunk gazdag áldását kívánjuk mind az Ő mind pedig Szerettei életére!

Az előadást követően még soká beszélgettek a részvevők a előadóval és egymással a elhangzottakról a vendéglátó gyülekezet asszonyai által előkészített szeretetvendégségen.

Bpest, 2018.02.25. – dns --

Képek