Fasori zenés áhítatok után és előtt

2016.03.17.

Egy kis ízléses programfüzetet tartok a kezemben. Címe „Fasori zenés esték.2016.” Ennek első lapjain zengzetes magyar nyelven, de angolul is Pálur János helybeli orgonaművész és zeneakadémiai tanár szíves szeretettel invitálja az olvasót a jellemzően minden hónap első vasárnapjának délutánján tartandó (megtartott) zenés áhítatokra. Már múlt év november 1-től, amikor még az új orgona messze nem volt kész és üzemképes. Lapozgatva a kis füzetben az azóta eltelt idő zenei eseményei sorra megjelennek, de az orgonaavató vasárnapi istentisztelet, majd a keddi orgonaavató hangverseny is. Az első alkalom nagyon emlékezetes marad nekünk, érdeklődő hallgatóknak, hiszen négy kitűnő énekkarunk egyesülve dicsérte Istent mesterien együttműködve az orgonával, s nemcsak már ismeret patinás művekkel, de pl. Cesar Franck Dextera Domini-jével is, melyet a közreműködő kitűnő karnagyok doyenje, Berkesi Sándor vezényelt feledhetetlen finomsággal és kifejező erővel, s melyet nemcsak e sorok írója, de egy éppen jelen lévő ismert zeneszerzőnk is most hallott életében először. De a püspöki igehirdetés által ihletett 5 perces improvizáció is olyan magasságokba ragadta magával lelkünket, mely az ezt követő imádsággal együtt igazi transzcendens élményünkké válhatott. Ez orgona fenséges, igen széles palettát képviselő diszpozíciója pedig mint új fejezet lépett be a hazai egyházzenei életbe. Az alkalom rendkívüliségét aláhúzta Balog miniszter úr jelenléte és köszöntése is, aki saját pénzügyi kereteiből nem keveset szánt arra, hogy ez a francia romantikus stílusú mesterhangszer az egyházközség liturgikus igényeinek kielégítése mellett a hazai zenei élet számára is egy eddigieket meghaladó lehetőségpalettát kínáljon. 

Az ezt követő kedd esti hangverseny már kifejezetten az orgona kvalitásainak átfogó bemutatását célozta, mely élmény volt mind a szakembereknek, mind a zeneszerető nem hivatásos hallgatóságnak. S ezzel véget is ért az a tizenhárom éves szakadatlan fejlesztési munka, melynek elvégzőit hálás köszönet illeti meg.

A kis programfüzetben ott vannak a soron következő zenés áhítatok műsorai, melyek arról tanúskodnak, hogy egyházzenei életünknek egy új fókuszpontja állt elő, nem emberek, hanem Isten dicsőségére.

A következő hónap első vasárnapjának délutánján, 17:00 órakor öt orgonaművész fog húsvéti dallamokra improvizálni, s bizonyosak vagyunk abban, hogy mindez úgy, hogy közben a zenei tényező és az Ige szava a már megismert harmóniában fordítja figyelmünket Gondviselő és Kegyelmes Istenünk felé, de mindazokét is, akiket esetleg csak a zenei érdeklődés hozott el az Isten házába.

Aki pedig többet is akar tudni a továbbiakról, a www.fze.hu linken megkapja a szükséges információt.

Mi Bpest törökőriek már rendelkezünk egy olyan sípos orgonával, melyet avatott orgonaművész „vállalhatónak” minősített és szépen játszott is rajta. Ezzel dicsőítjük, áldjuk Urunkat vasárnapról-vasárnapra s ha éppen könyörögnünk kell arra is alkalmas. De ha avatott zenészeket akarunk hallgatni mesteri hangszereken játszva, akkor – egyebek között, mert van több lehetőség is – látogassuk első vasárnapokon ezt a kiváló adottságokkal bíró szomszédos templomot is. És feltétlenül hívjunk oda másokat is. Akik egy-egy szép élmény után talán még hozzánk, Bp. Törökőrre is szívesen ellátogatnak.

Köszönet a Fasori Református Egyházközség elnökségének, presbitériumának, tagjainak, Pálur János elhivatott orgonaművészünknek és mindazoknak, akik erkölcsi vagy anyagi támogatásukkal lehetővé tették ennek a nagyszerű orgonának a létrejöttét és ezzel további, sok évtizedes, vagy akár évszázados szolgálatát! 

Bp.2016.03.17.  (dns)