2014 október

2014.10.31.

Október 2-án a presbitérium megvitatta és elfogadta az Aréna-per elvesztése miatt szükségessé vált pótköltségvetést, valamint döntött a Zugló békességéért szervezett zarándokmeneten és az azt követő gyűlésen való részvételünk kérdéseiben. A pótköltségvetési javaslatot, amelyre a pernyertes fél számára megítélt 455 ezer forintos ügyvédi költség kifizetése miatt volt szükség, Balássy András nagytiszteletű úr ismertette. A testület a javaslatot elfogadta, a gyülekezet 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 455 ezer forinttal megemelte. Megköszönte dr. Nagy Sándor főgondnoknak és felségének, dr. Nagy Sándornénak, hogy a gyülekezet helyett megelőlegezték a kifizetendő ügyvédi költséget, továbbá, hogy 200 ezer forintot adtak a gyülekezet épületének felújítására. A presbitérium megköszönte a gyülekezet tagjainak erre a célra szánt eddigi adományait is, egyszersmind kéri és köszönettel fogadja a továbbiakat is. A presbitérium meghallgatta nagytiszteletű urat, és dr. Nagy Sándor főgondnok urat, akik részt vettek a Zuglói Önkormányzat Egyházi Tanácsának ülésén. Beszámolójuk szerint ott Pajor András a Herminamezői Szentlélek Plébánia plébánosa arról beszélt, hogy Zuglóban tarthatatlan mértékű gyűlölködés van, ezért a Szeretjük Zuglót Egyesület az önkormányzati választás előtti szombatra Zugló békességéért kiálló zarándokmenetet és gyűlést szervez. Ehhez a kerületben működő egyházi szervezetek tevékeny részvétele is szükséges. A rendezvényen különféle felekezetek lelkészei közösen felolvassák Pál apostol Korinthusiakhoz írt első levelének 13. részét, a Zugló békessége érdekében kiadott közös nyilatkozatukat, továbbá beszédet mond Rozgonyi Zoltán alpolgármester, polgármester-jelölt is, aki beszédében vállalni fogja, hogy – megválasztása esetén – nem áll bosszút az őt ért támadásokért. A presbitérium döntése szerint a gyülekezet belső békéjének megőrzése érdekében a rendezvényen való részvételi lehetőséget a következő vasárnapi istentiszteleten hirdetni fogjuk. A gyülekezet belső békéjét megóvandó azonban arra külön felhívja a gyülekezet figyelmét, hogy azon az egyik polgármesterjelölt is beszédet fog mondani, más vele versenyben álló, vagy másik politikai táborhoz tartozó politikus azonban nem. A gyülekezet a rendezvényhez szervezőket, a műsorhoz színvonalas fellépőket vagy gyerekeket, továbbá a felolvasásban lelkészi részvételt nem tud biztosítani. A rendezvény időpontja ugyanis egybeesik a TeTRISZ konfirmációs felkészítő időpontjával, valamint a 72 óra kompromisszumok nélkül program önkénteseinek tervezett gyülekezeti szolgálatával. Nagytiszteletű úr, napirenden kívül, létrehozta a november 22-én esedékes hálaadó istentisztelet szervező bizottságát. Tagjai: Balássy András, Czanik András, dr. Dibuz Sarolta és dr. Nagy Balázs alkotó tagokból, akik – feladatuk szerint az eseményt készítik elő és gondoskodnak zavartalan lebonyolításáról. Dr. Nagy Sándor vállalta, hogy a kerületi lapokban megkísérli biztosítani a sajtónyilvánosságot. (Nagy Balázs Ágoston)

Október 19-én, minthogy nagytiszteletű urat Gazdagréten bizonyságtételre kérték, istentiszteletünkön Kardos Eszter tiszteletes asszony szolgált. Igehirdetésében (lectio: Lk 9,1-9, textus: Lk 9,10-11/a) Jézus Krisztus tanítványoknak adott parancsára összpontosított: az evangélium hirdetésére, és a gyógyításra, s ezekben a keresztyének feladatára, hogy az embereket hozzá vezessék.

Október 24-én gyülekezeti kiránduláson vehetett részt az a négy felnőtt és ugyanennyi gyermek akiket nem riasztottak el az esőfelhők A résztvevők tervezett út kiindulópontjához megérkezve az eső eleredtével egy közeli bevásárlóközpontba húzódtak be, ahol a tervezett kamaraerdei helyszín helyett a Campona gyorséttermei között rögtönzött piknik majd a Budafokról a Ferencvárosi pályaudvarig tartó vonatút végül elegendő élményt és kalandot mindenkinek. (Cz. A.)