2014 március

2014.04.10.

Március 6-án a presbitérium Bagi László lelkészi elnök, Koroknai-Tegez Ferenc nagytiszteletű úr, valamint Kerekes Péter, a Hős utcai misszió vezetőjének jelenlétében, hat napirendi pontot tárgyalt meg. A testület meghallgatta Szabó István gondnok urat, a leltározási bizottság vezetőjét a 2013. évi leltár eredményéről, s beszámolóját egyhangúlag tudomásul vette. Hasonlóan döntött dr. Nagy Sándor főgondnok úr előterjesztése után is, aki a Magyar Református Egyház gazdálkodásáról szóló törvény változásait, s ennek gyülekezetünket érintő következményeit ismertette, egyszersmind biztosította a presbitériumot arról, hogy az elnökség az új előírásoknak maradéktalanul eleget tesz. Ugyancsak főgondnok úr tekintette át pályázati lehetőségeinket. Mindhárom önkormányzat, a józsefvárosi, a kőbányai és a zuglói is március végén írja ki pályázatát. Reménység szerint elég segítséget kapunk ahhoz, hogy rendbe tétessük a parókia iskola felé eső falát, és zavartalanul működtethessük a Hős utcai missziót. Főgondnok úr bejelentette, hogy tárgyalt a szomszédos iskola igazgatójával, mert megoldást kell találni a parókia tetejére hulló vakolatdarabok kártételének elhárítására. Erre azért is szükség van, mert az esztendő egyik tovább nem halogatható feladata éppen a tető rendbetétele, és a kapu elé tervezett torony megépítése. A munka a jelenlegi ajánlat szerint 11 millió forintba kerül, erre, az egymilliós önrészt előteremtve, az egyházmegye építési segélyalapjánál kívánunk pályázni. A presbitérium felhatalmazta az elnökséget a pályázat előkészítésére. Kerekes Péter a Hős utcai misszióról adott rövid tájékoztatást. Az evangelizációs csoport hat főből áll, mint megjegyezte, közülük senki nem tagja a törökőri gyülekezetnek. Minden vasárnap két külön épületben, Lakatos Gusztáv és Lakatos Imre családjánál tartanak előbb a gyerekeknek, majd felnőtteknek bibliaórát, s nyaranként, koreai segítséggel, ötnapos Biblia klubot. Javaslata szerint érdemes volna a gyülekezetnek végiggondolnia a két közösség közelítésének lehetőségeit. Alkalmat teremthetnénk az erre vállalkozó gyerekeknek énekes bemutatkozásra, közös szeretetvendégségre, a tavalyihoz hasonlóan közös önkéntes munkára, s vendégül láthatnánk néhány gyereket a gyülekezeti gyerektáborban. A presbitérium felkérte Kerekes Pétert javaslata írásos előterjesztésére. Főgondnok úr végül arról tájékoztatta a presbitériumot, hogy az Aréna-per nem mozdult, másodfokra várunk, s hogy gyülekezeti honlapunkon immár meghallgathatók a vasárnapi igehirdetések.

Március 31-én haza hívta az Úr Veres Árpádnét, gyülekezetünk 54 esztendőn át csöndes, de odaadó, hitében állhatatos tagját. 86 éves volt. Nehéz életet kapott. Korán magára maradt, 35 éves korától pedig egyik betegsége követte a másikat, műtét műtét után, és amikor már azt remélte, hogy sorsa jobbra fordul, akkor 1987-ben elhunyt a férje, aki gyülekezetünk presbitere volt, 1988-ban a leánya, majd 1995-ben a fia és a veje is. És megint rászakadtak az életét keserítő betegségek, testi ereje is elhagyta, szédült, szívritmus zavarral küzdött, már a lakásából is alig tudott kijutni. De amikor tehette, jött közénk. Szerettük és tiszteltük. Mondhattuk vele, most együtt mondjuk érte: „Könyörülj rajtam, óh, Istenem, könyörülj, mert benned bízik az én lelkem, és én szárnyaid árnyékába menekülök. Ámen (Zsolt 57,2).