2014 június

2014.06.30.

Június 5-én Bagi László, Koroknai-Tegez Ferenc és Balássy András nagytiszteletű urak jelenlétében messze mutató kérdésekről döntött a presbitérium. Először is A Saltem Kft, és a Riegel Faipari Bt. tetőhéjazat cseréjére és a tartószerkezet megerősítésére, valamint a torony előtető megépítésére vonatkozó árajánlatát tekintette át. Az előbbi 11010547, az utóbbi 13547260 forintért vállalta volna a munkát. A testület az előzetes tájékozódás és konzultációk valamint a megfelelő garanciák kikötésével a Saltem Kft. ajánlatát fogadta el, egyszersmind  kérte a munka július végi befejezését. A presbitériumnak döntenie kellett abban is, hogy tudjuk-e vállalni az építéshez felveendő egyházmegyei segély folyósításának feltételét, az egymillió forintos önrészt. Mint kiderült, a szükséges összeg már jelenlegi anyagi erőnk szerint is rendelkezésre áll, de a toronyra beérkezett adományok összege még nem éri el az 500 ezer forintot ezért további adakozásra kell bátorítani a gyülekezetet. Ennek alapján a presbitérium úgy határozott, hogy felhatalmazza és megbízza az elnökséget a kivitelezési munkák megrendelésével, az ehhez szükséges szerződések előkészítésével és megkötésével. Ezután az Egyházmegyei Tanács határozatának birtokában, valamint a közben megítélt önkormányzati támogatások miatt, pótköltségvetésről döntött, vagyis az eredeti 4810350 forintot kiegészítette a befolyó kölcsönnel és önkormányzati támogatásokkal, s azt 15256350 forintos végösszeggel jóváhagyta. A költségvetés és a megkötendő kivitelezési szerződés birtokában nyílt meg a lehetőség az egyházmegyei átutalások rendjének rögzítésére, az elszámolások ütemezésére. Ezzel a feladattal presbitérium ugyancsak az elnökséget bízta meg, egyúttal rendezte a műszaki ellenőrzés feladatkörét is. Minthogy erre költségvetési fedezetünk nincs, de a beruházást sem hagyhatjuk magára, a testület felkérte az ugyancsak jelenlévő hagyományos segítőnket, dr. Törőcsik Frigyest, hogy az építkezés várható 20 napja alatt kísérje figyelemmel az itt zajló munkálatokat.

Június 10-én, az Úr boldogító ajándékaként, megszületett Szabó Gábor és Bárácz Ágnes gyermeke, Lilla. A gyülekezet, bár késve, de annál nagyobb örömmel fogadta az új élet hírét. Hittel reméli, hogy Lilla bensőséges és valóságos kapcsolata Istennel és Isten népével, a gyülekezettel, a maga teljességében, termékeny gazdagságában bontakozhat majd ki.

Június 16-án gyülekezeti délutánt tartottunk. Koroknai-Tegez nagytiszteletű úr áhítatát követően vendégünket, Térey János József Attila-díjas költőt, írót, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjének, s a Magyar Köztársaság Babérkoszorújának kitüntetettjét köszöntöttük. Térey János két versének meghallgatása után először a könyvhétről, a könyvhét írónak és kötetnek kínált lehetőségeiről, majd részletesebben Térey János versnovelláinak könyvhétre megjelent, Átkelés Budapesten című kötetéről, a kötet kapcsán pedig az életmű néhány fontos sajátosságáról is szó esett. A jelenlévők meghallgatták a kötet egyik versnovelláját, majd az énekkar szolgált. Ezt követően élvezetes, sokszálú, közvetlen hangú beszélgetés kezdődött, és zajlott majd egy órán át a körünkben láthatóan szívesen időző íróval. A délután a bogrács mellett is helytálló Koroknai-Tegez Ferenc nagytiszteletű úr, valamint a szolgálatot vállaló asszonyok jóvoltából, terített asztal mellett, szeretetvendégséggel ért véget.

Június 20-án postázta ügyvédünk, dr. Horváth György irodája a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság végzését.  Az ítélet szerint fellebbezésünket nem találta alaposnak, vagyis az Aréna Corner Kft. ellen indított perünket másodfokon is elvesztettük.