2014 július

2014.07.30.

Június 30-tól július 4-ig Gyere velünk Narniába címmel zajlott a parókián a délelőtti napközis tábor. Nagy érdeklődés kísérte, hiszen gyülekezetünkből tízen, a Hős utcából pedig húsz jelentkezőből – változó létszámban ugyan, de tízen-tizenketten mindig részt vettek a napi programokban. A táboréval azonos című, gyermekeknek szóló regénysorozat felidézett eseményei az üdvtörténet megismerését és megértését tették lehetővé, természetesen a korosztályi sajátosságoknak megfelelően, de Koroknai-Tegez Ferenc és Balássy András nagytiszteletű urak vezetésével, Barabás Ildikó és a drámapedagógus Záhonyi Barbara, valamint a fiatalok közreműködésével bibliai történeteket is sikerült feldolgozniuk. Ezen túl persze sok játék, kézműves foglalkozás, sport, éneklés foglalkoztatta ennek a kivételesen sikeres tárbornak a résztvevőit. A Hős utcaiaknak a következő két héten a koreai missziós csoport tart foglalkozásokat.

Július 7-én, a SALTEM Kft-vel megkötött vállalkozói szerződés alapján, megkezdődött a parókia épületének tetőfelújítása, és a bejárt előtti torony építése. A munkaterület átadásához a gyülekezetnek Koroknai-Tegez Ferenc és Balássy András nagytiszteletű urak vezetésével és hathatós közreműködésével, igen komoly erőfeszítéseket kellett tennie. A résztvevőket, fiatalokat és idősebbeket köszönet illeti. A kivitelezés határideje előreláthatólag augusztus 19-e. A munkálatok, mint arról már korábban beszámoltunk, 11 010 547 forintba kerülnek.

Július 13-a és 19-e között a Tata közeli Tagyospusztán zajlott a gyülekezet fiataljainak Honnan van az erőd? „Életemnek ereje az Úr” (Zsolt 27,1) című tábora. A programban, Koroknai-Tegez nagytiszteletű úr vezetésével, kilencen vettek részt. A háttérfeladatokat Barabás Ildikó, Soósné Jeckel Eszter, Soós Tamás, valamint Bátori Réka és Bátori Zsófi látták el.

Július 21-e és 25-e között Balatonalmádiban szerveztük meg a gyülekezet nagyon sikeres hitmélyítő és közösségszervező ifjúsági táborát, a Te-TRISZ tábort. Koroknai-Tegez Ferenc nagytiszteletű úr vezetésével tizenegy fiatal, Barabás Anna, Barabás Lilla, Bátori Zsófia, Bátori Réka, Brouwer Dániel, Debreczeni László Farkas Benjámin, Farkas Bertalan, Lászlóffy Dóra, Lászlóffy Gábor és Tegez Balázs az emberi kapcsolatokról, különösen a férfiak és nők, Isten és ember kapcsolatáról gondolkodott és beszélgetett. A foglalkozások áhítattal, énekléssel egészültek ki, jutott idő játékra, fürdésre, pihenésre, s a résztvevők természetesen a tábor működtetéséhez szükséges minden egyéb munkát is elvégeztek. (Bátori Zsófia)

Július 25-e és 27-e között, tíz résztvevővel zajlott le Monoszlón az idei gyülekezeti hétvége. Az eddig mindig előre rögzített témakörrel szemben most, Koroknai-Tegez Ferenc nagytiszteletű úr javaslatára, a jelenlévők helyben döntötték el, mivel foglalkoznának a legszívesebben. Pénteken az Ef 2,5-től indulva a protestantizmus öt meghatározó hittételét, életvezető elvét tekintették át (sola Scriptura (egyedül a Szentírás), sola fide (egyedül hit által), sola gratia (egyedül kegyelemből), solus Christus (egyedül Krisztus), soli Deo gloria (egyedül Istené a dicsőség). Szombat délelőtt az ApCsel 4, 30-ból indulva gyülekezeti jövőképről beszélgettek, majd délután az 1Móz 21,13 alapján pedig az iszlámmal ismerkedtek. A foglalkozások előadással kezdődtek, beszélgetéssel folytatódtak, közös énekléssel és imával fejeződtek be. Vasárnap a legfontosabb élmények és a tanulságok kerültek sorra. A jól sikerült hétvége, Koroknai-Tegez Ferenc búcsújaként is, a 134. énekünk 3. versszakának eléneklésével és imával zárult.