2013 július

2013.08.10.

Július 3-án újabb fordulója zajlott le az Aréna Corner Kft. elleni perünknek. E tárgyalásra június 19-én Dr. Horváth György ügyvéd irodája az igazságügyi szakértő álláspontját kommentáló észrevételeket terjesztett a Pesti Központi Kerületi Bíróság elé. Az iroda, sommásan fogalmazva, az igazságügyi szakértő véleményét elutasította. Először is azért, mert a szakvélemény, s ezt a szakértő is elismeri, szubjektív, vagyis nem felel meg a műfaj alapvető követelményeinek. A szubjektivitás hangulatkeltéssel, részrehajlással társult, ráadásul a felperessel, mármint gyülekezetünkkel, gyülekezetünk világnézetével, tevékenységével szemben elfogult ellenszenv határozza meg. A szakvélemény határozatlan, hiányos, gyakran bizonytalan, bizonyítatlan is, ezért a jelen perben bizonyítéknak alkalmatlan. Az ügyvédi iroda dokumentuma kiemeli továbbá, hogy a szakértő a bíróság felhívása ellenére sem válaszol a per tárgyát jelentő láthatóság kérdésére. Sőt, ha mégis érinti, akkor érvei már-már cinikusak vagy mulatságosak. Kijelenti például, hogy személyes véleménye szerint az emberek nem a templomtorony látványa, hanem belső indíttatás okán járnak templomba, vagy, hogy az irodaházból több ember látja a templomot, mint eddig valaha, vagyis láthatósága nemhogy csökkent volna, de egyenesen nőtt. Csak hát a templom nem kirakat. Azoknak akar látható lenni, akik a hitéleti célokkal azonosulnak. A működés egyértelmű jele és szimbóluma a templomtorony, és a harangszó, e szimbólumokat látva, hallva tudják, hogy egy adott ponton templom működik. Az iroda beadványa szerint az alperes egyházközség e nélkül nem képes új híveket szerezni, bevételei a hívek elöregedésével megcsappannak, házasságkötéshez, keresztelőhöz, istentisztelethez (és ezzel összefüggésben adomány felajánlásához) a jövőbeli gyülekezeti tagok kétségtelenül más templomot választanak (amiről tudják, látják, hallják, hol van egyáltalán). Fentiekre tekintettel alperes által előidézett kár hosszú távon a felperes működésének ellehetetlenüléséhez vezet.E kár szempontjából lényegtelen, hogy a szakértő szerint növekedett az infrastruktúra színvonala. Téved is, mikor a templomépület értékét forgalmi értékével azonosítja, és csak azt vizsgálja, hogy az ingatlan hasznosíthatósága (eladás, bérbeadás) milyen mértékben módosult. Ugyanígy, az adott ügyben nem számít, hogy az irodaház mennyiben változtatta meg maga körül az ingatlanok forgalmi értékét, mert a speciális funkció miatt az egyházközség ingatlanának értékcsökkenése nem köthető össze a lakások értékének változásával, ahogy a piaci értékítélet sem azonos a használati értékkel. A kár ugyanis nem annyira a forgalmi érték csökkenésében jelenik meg, hanem abban, hogy a templom ebben az állapotában nem képes maradéktalanul betölteni feladatait. A kártérítésnek tehát ahhoz kell igazodnia, amennyiből a templom újra láthatóvá tehető. A bíróság az ügyvédi iroda kérésének helyt adott, s a szakértőt véleményének újrafogalmazására kötelezte. A következő tárgyalás időpontját október elejére halasztotta. Dr. Nagy Sándor főgondnok úr szerint a toronyépítést a pertől függetlenül kell elindítanunk, s még ebben az évben be is fejeznünk.

Július 7-én dr. Nagy Sándor főgondnok úr a gyülekezeti hirdetések között bejelentette, hogy a kapu előtti torony építésére felkért vállalkozó árajánlata szerint, a 27 százalékos áfával együtt, 2.427.429 forintba kerül a torony felhúzása. Az Aréna-pert a bíróság október elejére elnapolta. Megtörténhet, hogy akkor sem születik a döntés, az is, hogy nem a javunkra szól majd ítélet. Ezért is meg kell kísérelnünk az építkezést a magunk erejéből finanszírozni. A feleségével együtt korábban erre a célra felajánlott 1.200.000 forint kölcsöne a körülmények változása miatt kevésnek bizonyult, ezért még legalább 800.000 forintnyi további kölcsönre van szükség. Kérte, a gyülekezet tagjai vegyék fontolóra a helyzetet, s akinek ereje engedi, támogassa közös vállalkozásunkat a maga kölcsönével. Ha a hiányzó összeg rendelkezésre áll, akkor igent mondhatunk az árajánlatra, s a munkálatok szeptemberben elkezdődhetnek. A kölcsön nem üzleti, tehát nem jár vele sem inflációs értéktartás, sem kamat. Szükségesnek tartotta megemlíteni, hogy jelenleg, a fontossági sorrend alapján, a 300.000 forintnyi saját forrásból legelőször a tetőt, majd az udvari belső homlokzatot kell rendbe hozni. Önkormányzati támogatást egyelőre nem remélhetünk.

Július 7-e és 13-a között Tagyospusztán zajlott a gyülekezet nyári gyermektábora, amelynek a puszták vándorai volt a témája. A szembeötlően színes és tanulságos program jól sikerült foglalkozásain, a bibliai történeteket feldolgozó beszélgetésektől a számháborúig, vagy a strandolásig, a dicsőítő és imaalkalmaktól az akadályversenyig, nyolcan vettek részt.

Július 14-én, istentisztelet után, rendkívüli gyűlést tartott a presbitérium. Erre azért kellett sort keríteni, mert a főgondnok úr felhívását követően a rendelkezésre álló 200 ezer forint céladomány mellé gyülekezetünk hat tagja a szükséges kölcsön összegét felajánlotta, s mert az építési, javítási, felújítási munkálatok a presbitérium gyors döntése nélkül nem kezdődhetnek el szeptember elsején. Ennek megfelelően a gyűlés napirendjén a toronyépítés, a megkerülhetetlen tetőjavítás, az udvari homlokzat és a tűzfal javítása szerepelt. Megvitatta a kölcsön elfogadásának problémáit, a kölcsönt felajánló gyülekezeti tagokkal kötendő szerződés feltételeit, a kölcsön könyvelésének, törlesztésének módját, átgondolta a főgondnok úr felajánlását, aki vállalta, hogy a kölcsönök 2014. december 31-ig történő visszafizetésére kezességet vállal. Meghatározta az elvégzendő munkálatok sorrendjét, amennyiben legfontosabb a tetőjavítás, majd a toronyépítés, végül az udvari homlokzat és a tűzfal rendbetétele. Végül meghatalmazta az elnökséget a kölcsönszerződések megkötésére, s a változások miatt szükséges pótköltségvetés elkészítésére. Mindezekről pontonként, külön-külön szavazással döntött. Az Egyebek napirendi pontban tudomásul vette, hogy nagytiszteletű augusztus 5-től 16-ig, valamint 19-től 25-ig veszi ki évi rendes szabadságát.

Július 28-a és augusztus 2-a között Balatonalmádiban zajlott a gyülekezet hitmélyítő és közösségszervező ifjúsági tábora, a Te-TRISZ tábor. Tízen voltak jelen, 13-17 éves fiatalok, hét kísérő társaságában, s vettek részt a szokás szerint nagyon átgondolt, s nagyon gazdag és sikeres programban.