2013 augusztus

2013.08.31.

Augusztus 2-a és 4-e között került sor a 2013. évi gyülekezeti hétvégére, immár sokadszor Monoszlón, a helyi gyülekezet erdei iskolájában. Az alkalomra szervezett Az Isten tulajdonságai című konferenciát Balássy András nagytiszteletű úr készítette elő és vezette le. Előadásait és projektoros demonstrációval kísért prédikációját önismereti szerepjáték, kiscsoportos beszélgetések, és egyéni foglalkozások értelmezték és mélyítették el, de jutott idő Isten dicsőítésére, pihenésre és kikapcsolódásra is. Az eseményen gyülekezetünk tizenhárom felnőtt tagja és három gyerek vett részt.

Augusztus 4-én Kardos Eszter nagytiszteletű asszony hirdetett igét gyülekezetünkben. Prédikációja a bűnre és a bűnbánatra összpontosított, amihez a lekciót Márk könyvéből választotta: „Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és – amikor megvallották bűneiket – megkeresztelte őket a Jordán vizében…”(Mk 1,4-8), a textust pedig Pál apostoltól: „Többé ne szolgáljunk a bűnnek”. (Róm 6,6) Ebből kibontott, nagy ívű, gazdag gondolatmenetének zárásaként Pál Filippiekhez írott levelének szavaival intette a gyülekezetet: „Testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami nemes, azzal foglalkozzatok”. (Fil. 4,8)

Augusztus 11-én Czanik Péter nagytiszteletű úr vendégszolgálata tisztelte meg a gyülekezetet. Igehirdetése (lekció: Lk 16,10-26, textus: Ez 33,11.) a bűn iránti érzéketlenségünk növekedésére és következményeire mutatott rá a családok széthullásától atomháborúig. Az okokról szólva úgy találta, hogy életünkben a rossz, világban a bűn azért hódit ilyen erővel, mert elfeledkeztünk lelkünkről, és elfeledkeztünk Istenről. Isten nem akarja ezt, ezért hív megtérésre. Szeretetből, hogy megmeneküljünk. Ahogy a textus fogalmaz: „Ezt mondd nekik: Életemre mondom – így szól az én Uram, az Úr –, hogy nem kívánom a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy a bűnös megtérjen útjáról, és éljen. Térjetek meg, térjetek meg gonosz utaitokról! Miért halnátok meg, Izráel háza?” A prédikáció arra a belátásra jutott, hogy Isten ezt Jézusért teszi, akiben példát is adott arra, hogyan lehet másként.

Augusztus 17-én, a piliscsabai református templomban, mintegy kétszáz vendég előtt kérte Isten áldását házasságára gyülekezetünk tagja, Soós Tímea és Aron Bubul. Éppen, mert egy magyar és egy lengyel esküdött egymásnak hűséget, a szertartást két ige határozta meg. A Ruth könyvéből való: „Mert a hova te mégy, oda megyek, és a hol te megszállsz, ott szállok meg; néped az én népem, és Istened az én Istenem.” (Ruth 1, 15-16), és az, Pál apostol Galatáknak írt leveléből, ami alapján Balássy András nagytiszteletű úr hirdetett igét: „Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. (Gal 3,28) Nagytiszteletű úr a különbözésekben arra mutatott rá, ami a két embert összeköti. Hogy mindketten krisztushívők, kik a názáreti Jézust az Isten Fiának vallják, s akiknek életét és magatartását e hit meghatározza. És Pál alapján még inkább arra, hogy egyek ők a Krisztus Jézusban. Gyülekezetünk jelenlévő tagjai a fiatal párt imádságos szívvel és szeretettel köszöntötték.